Przeskocz do treści

EGZAMINY ZAWODOWE

       Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje         
                      zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.
 
11 stycznia 2021 r. egzamin praktyczny w formule „D”
        godz.  9:00      -  technik architektury  krajobrazu (kwalifikacja RL.21)
        godz. 13:00     -   technik rolnik  (kwalifikacja R.16 )
        godz. 13:00     -   technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja T.15

12 stycznia 2021 r.  egzamin pisemny
        godz.   10:00    -  technik architektury krajobrazu  (kwalifikacja RL.21)
        godz.   10:00    -  technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja TG.07)
        godz.   10:00   -   rolnik  (kwalifikacja RL.03)
        godz.   10:00  -    rolnik (kwalifikacja RL.03)   absolwenci  KKZ
        godz.   13:00  -    technik rolnik  (kwalifikacja R.16 )
 
18-21  stycznia 2021 r.  egzamin praktyczny w formule „W”
          godz. 9:00  lub  15:00  -  rolnik  (kwalifikacja RL.03) absolwenci  KKZ
 
Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Wyciąg z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 grudnia 2020 r,  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których  mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.
 
Na część pisemną egzaminu zdający przynosi:  długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć  kalkulator prosty.
 
Na część praktyczną egzaminu należy przygotować:
1.      Absolwenci  (zawód: technik rolnik)  ( kwalifikacja R.16 )
-  kalkulator prosty
-  ołówek, gumkę , linijkę, ekierkę i temperówkę
2.    Absolwenci (zawód: technik żywienia u usług gastronomicznych (kwalifikacja T.15 )
-  kalkulator prosty
-  ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę
3.    Uczniowie (zawód: technik architektury krajobrazu (kwalif. RL.21 )
-  kalkulator prosty
-   ołówek HB, gumkę kreślarską, linijkę kreślarską 20 cm, trójkąt kreślarski,
-  cyrkiel, temperówkę, cienkopisy czarne 3 grubości np: 0,5 ,  0,3  i 0,2.
- kredki ołówkowe 12 kolorów
Ze względu na zalecenia sanitarne nie będzie możliwości korzystania z przyborów szkolnych.