Przeskocz do treści

Komunikat dla uczestników olimpiady wiedzy rolniczej

Komitet Organizacyjny I Małej Olimpiady Wiedzy Rolniczej informuje uczestników, że konkurs rozpocznie się w czwartek 10 grudnia o godz. 10:00

  • Testy zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mailowe uczniów (plik *.doc - MS Word) dnia 10.12.2020 r. do godz. 10.00.
  • Czas na rozwiązanie testu Olimpiady to 90 minut.
  • Po rozwiązaniu testu uczniowie odsyłają go w pliku *.doc na adres e-mail:
    konkurs@zsae-karolewo.pl do godz. 11.35. Testy otrzymane po tym czasie nie będą sprawdzane.
  • Test zawiera 60 pytań dostosowanych do możliwości uczniów szkół podstawowych z zakresu agrobiznesu, architektury krajobrazu, gastronomii, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz weterynarii.
  • W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczeń zaznacza prawidłową odpowiedź. W pytaniach otwartych należy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym miejscu.
  • Testy sprawdzane są przez nauczycieli ZSAE w Karolewie.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12 na stronie zsae-karolewo.pl
  • W PRZYPADKU WYSTAPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY O NIEZWŁOCZNY TELEFON DO SZKOŁY (507 748 901)