Przeskocz do treści

I MAŁA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE W CZWARTEK 10 GRUDNIA 2020 R.

Regulamin

 1. Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.
 2. Uczestnikami Olimpiady są uczniowie szkół podstawowych.
 3. Olimpiada odbywa się zdalnie.
 4. Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy do dnia 08.12.2020 do godz. 12.00 przesłać zgłoszenie na adres: konkurs@zsae-karolewo.pl wg przedstawionego poniżej wzoru:

imię i nazwisko: ………………………….

nazwa szkoły: ……………………………

miejscowość: ……………………………..

klasa: ……………………………………..

adres e-mail: …………………………...…

 • Testy zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mail (plik *.doc - MS Word) dnia 10.12.2020 r. o godz. 10.00.
 • Czas na rozwiązanie testu Olimpiady to 90 minut.
 • Po rozwiązaniu testu uczniowie odsyłają go w pliku *.doc na adres e-mail:
  konkurs@zsae-karolewo.pl do godz. 11.35. Testy otrzymane po czasie nie będą sprawdzane.
 • Test zawiera 60 pytań dostosowanych do możliwości uczniów szkół podstawowych z zakresu agrobiznesu, architektury krajobrazu, gastronomii, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz weterynarii.
 • W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczeń zaznacza prawidłową odpowiedź. W pytaniach otwartych należy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym miejscu.
 • Testy sprawdzane są przez nauczycieli ZSAE w Karolewie.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12 na stronie zsae-karolewo.pl
 1. Odbiór dyplomów i nagród nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Uczestnicy zgadzają się na użycie swoich adresów e-mail w celu przeprowadzenia Olimpiady oraz promocyjnych ZSAE w Karolewie.