Przeskocz do treści

Zawieszenie realizacji praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że w okresie od poniedziałku 26 października do niedzieli 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.