KONSULTACJE PRZEDMATURALNE DLA KLASY IVt

Informujemy tegorocznych maturzystów, że w terminie 25 maja – 5 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje przedmaturalne:

matematyka - p. J.Zielińska- poniedziałki, środy. godz. 8-11, sala nr 6 (4 konsultacje)

biologia – wtorek (p. K. Jendrzejewska) godz.9-12 sala nr 6 (2 konsultacje)

język polski – p. M. Kaźmierczak, czwartki godz.9-12, sala nr 5 (2 konsultacje)

język angielski – p. M. Wanka piątek godz.12-15, sala nr 4 II tydzień środa g.11.15-14.15 sala nr 4 (2 konsultacje)

Uczniom zaleca się przesłanie zgłoszenia e-mailowego do nauczyciela prowadzącego konsultacje na dzień przed planowanym spotkaniem.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

Osoby chore, z podwyższoną temperaturą, mające symptomy choroby nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca przy stoliku

Maksymalnie w jednej grupie konsultacyjnej może być 12 uczniów.

Uczeń przynosi na zajęcia własne pomoce dydaktyczne (przybory szkolne)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przy opracowaniu zasad realizacji konsultacji wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie konsultacji w szkole.