Przeskocz do treści

Tydzień Języka Ojczystego w Karolewie

W ramach Tygodnia Języka Ojczystego do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy. Pierwsze warsztaty poprowadziła pani doktor Maryla Bieniek-Majka z KPSW. Każda klasa zapoznała się z tematem kultury języka w komunikacji - ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontakt z pracodawcą i klientem. Słuchacze otrzymali kilka cennych wskazówek dotyczących zasad pisania. Jako ciekawostkę odczytano teksty pisane tzw. językiem korporacji. Wykład z panem Filipem Wiśniewskim z WSG odbył się kilka dni później. Tematem spotkania była komunikacja interpersonalna - werbalna i niewerbalna. Uczniowie dowiedzieli się, że aż 65% przekazywanych przez nas komunikatów ma charakter niewerbalny. Okazuje się, że świadomość mocy gestów oraz umiejętność ich odczytywania w rozmowie ma ogromny wpływ na skuteczność komunikacji czy zrozumienie intencji rozmówcy. Finałem całego przedsięwzięcia był konkurs "Ten pomarańcz czy ta pomarańcza", w którym wzięło udział sześćdziesięciu uczestników z całej szkoły! Najlepsze okazały się uczennice klasy pierwszej technikum po szkole podstawowej: Oliwia Marciniak i Klaudia Grudzień, a zaraz za nimi byli Przemysław Najdowski i Wiktoria Klajna z klasy pierwszej branżowej po szkole podstawowej. Spośród nauczycieli najwięcej punktów uzyskała pani Magdalena Wanka (język angielski)! Cała piątka otrzymała z rąk pani Małgorzaty Kaźmierczak i pani Anny Ligman dyplomy, a także skarpetki z "łamańcami językowymi" oraz... pomarańcze! W akcji propagowania kultury języka wzięli też udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy ćwiczyli swoje umiejętności językowe z tekstem "Kobiety wykształcone". Mamy nadzieję, że dzięki tego typu inicjatywom młodzież rozwija swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz poznaje piękno polszczyzny, o którą zawsze warto dbać. 

Oprac. Anna Ligman