Wyniki egzaminów zawodowych

Informujemy, że ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 nastapi
30 sierpnia 2019 r.