38. rocznicy strajków rolniczych

Informujemy, że

tradycyjne spotkanie okolicznościowe z okazji

38. rocznicy strajków rolniczych
i 7. rocznicy powstania szkolnej izby pamięci rolników indywidualnych.

odbędzie się

w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

w środę 27 marca 2019 r. o godz. 11.00.