Komitet obchodów 50-lecia szkoły

Informujemy, że  w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie rozpoczął działalność Komitet obchodów 50-lecia szkoły.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, w którym wzięli liczny udział absolwenci szkoły przewodniczącym komitetu wybrano Wojciecha Mojzesowicza.

W skład komitetu weszły jeszcze nw. osoby:

 • Jolanta Zamojdzin Sobólska
 • Małgorzata Tomasik
 • Hanna Wróblewska
 • Katarzyna Lewandowska
 • Magdalena Wanka
 • Małgorzata Kaźmierczak
 • Czesław Frischke
 • Andrzej Dziamski
 • Jakub Zubek
 • Janusz Wolski
 • Krzysztof Szala
 • Marek Eckert
 • Zbigniew Dolny
 • Witold Stec - przewodniczący Rady Rodziców
 • Stanisław Buś - dyrektor szkoły

Członkowie komitetu spotykali się już kilkakrotnie. Przedyskutowano ramowy plan uroczystości,  oszacowano koszty imprezy, dyskutowano o zagrożeniach (konieczne zapewnienie ochrony), ustalano listę zaproszonych gości.

W związku z koniecznością pokrycia przez uczestników uroczystości wszystkich kosztów określono przewidywany koszt udziału jednego uczestnika na kwotę 150 zł, przy czym niezbędne będzie jeszcze znalezienie sponsorów do pełnego pokrycia wszystkich kosztów organizacyjnych.