Wyniki egzaminów zawodowych

W piątek 31 sierpnia 2018 r. od godz. 8.00 w sekretariacie wydawane będą zaświadczenia z wynikami tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zapraszamy.