W drodze po „Indeks dla rolnika”!

dav

W dniu 2017-12-05 uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego ZSA-E Karolewo w osobach: Daniel Cichoński, Marcin Januszewski, Adrian Marunowski brali udział w II etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”. Konkurs ten odbył się w ZSCKR Stary Brześć. Brało w nim udział 25 szkół rolniczych z całego kraju. Obejmował zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej zawartych w teście jednokrotnego wyboru. Uczniowie nasi zajęli miejsca 10, 14, 23. Dwaj z nich zakwalifikowało się do etapu III, w którym przy zajęciu wysokiego miejsca otrzymuje się indeks na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz. Życzymy tego naszym uczniom: Marcinowi i Danielowi.

Oprac.opiekun grupy: Zbigniew Dolny