„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć” – (Jacek Walkiewicz)

Grudzień rozpoczął się w naszej szkole w wyjątkowy sposób, albowiem to właśnie dzisiaj (1.12) pan Waldemar Woźniak - nauczyciel wychowania fizycznego, trener szkolnego zespołu "Karolaki" oraz wychowawca internatu - odebrał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odznaczenie "Nauczyciel na medal". Nauczyciel Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie wygrał z kolegami i koleżankami po fachu z powiatu bydgoskiego, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim zajął‚ dziesiąte miejsce! Na uroczystości naszą szkołę także reprezentowała pani Anna Ligman. Po wręczeniu medali wszyscy nauczyciele wzięli udział w dwóch prelekcjach na temat pracy w szkole oraz metod inspirowania młodzieży swoim przedmiotem.