Zaoczne zajęcia dla dorosłych w Karolewie

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie ruszyły weekendowe zajęcia dla dorosłych. Swoją edukację kontynuują słuchacze V semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kursu kwalifikacyjnego prowadzenie produkcji rolniczej. W tym roku szkolnym wystartowała druga edycja rocznej szkoły policealnej w zawodzie florysta, a także kolejny semestr liceum dla dorosłych. Zajęcia w pełni przygotowują pełnoletnich słuchaczy do egzaminów zewnętrznych, do których mogą przystąpić po otrzymaniu świadectwa ukończenia kursu/szkoły.
Oprac. Anna Ligman

Zdjęcia - Barbara Hipnarowicz