Warsztaty

W dniach 13, 14 września uczniowie klasy II i III technikum wzięli udział w pierwszej części warsztatów pt. "Rozwój odpowiedzialnych postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół zawodowych", prowadzonych przez ekspertów i praktyków z dziedziny społecznej odpowiedzialności panią dr inż.Małgorzatę Gotowską oraz panią dr inż. Annę Jakubczak.

Renata Jurak-Muziewicz


fot. Adrian Freter