UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W KAROLEWIE

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” (Jan Paweł II)  - te słowa towarzyszyły uroczystości otwarcia zmodernizowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 8 września 2017 r. i skupiło wokół siebie wielu znamienitych gości.
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły Stanisława Busia, który gorąco powitał wszystkich gości, nauczycieli i uczniów.
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny odczytał  wizytator Sławomir Koniczyński. Oficjalne podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy modernizacji sali gimnastycznej otrzymał Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Zenon Rydelski i przedstawiciel firmy Korbud Tomasz Kontny W kolejnej części uroczystości starosta przedstawił historię remontu sali gimnastycznej, oddając na koniec symboliczny pierwszy strzał na bramkę. Ksiądz prałat Antoni Bunikowski wzruszył wszystkich pięknym przemówieniem, by następnie poświęcić wyremontowaną salę. Nie zabrakło życzeń i sportowych prezentów od zaproszonych dyrektorów szkół, placówek oraz gości. Przewodniczący Rady Rodziców Jan Holtz przekazał na ręce dyrektora szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego  piłki do gry.
Podczas uroczystości wszyscy uczniowie oraz zaproszeni goście mogli doświadczyć miłych przeżyć artystycznych. W nowej sali wystąpił Błażej Karczmarczyk, laureat wielu konkursów poezji śpiewanej. Spotkanie uświetnił szkolny zespół pieśni i tańca ludowego „Karolaki” wykonując Poloneza, Górala oraz wiązankę tańców lubelskich. Nie zabrakło także akcentu sportowego, którym był pokaz żonglerki Tadeusza Pietrzaka.
Uroczystość zakończyło oficjalne przecięcie wstęgi, w którym uczestniczyli: Sławomir Koniczyński – w imieniu Kuratora Oświaty,  Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Zenon Rydelski -  Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego, Tomasz Kontny - przedstawiciel firmy Korbud, Stanisław Buś – dyrektor szkoły i Paweł Kowalski - przewodniczący samorządu uczniowskiego.
Po części oficjalnej spotkania wszyscy goście mogli zwiedzić cały, odnowiony sportowy kompleks  ZSA-E w Karolewie, a następnie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. Wszyscy są przekonani, że sala gimnastyczna będzie dobrze służyła społeczności lokalnej oraz obecnemu i kolejnym pokoleniom uczniów.

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC