Trwa nabór do szkół dla młodzieży i dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (R.03 -uprawnienia rolnicze)

Szkoły dla młodzieży:

Czteroletnie Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ( po ZSZ -  2 lata)

Policealne Szkoła dla dorosłych - Florysta (2 semestry)

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - R.03  (uprawnienia rolnicze)