Posiedzenie Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy wchodzą w skład tzw. "trójek klasowych" na posiedzenie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie o godz. 18.00.
Głównym celem spotkania jest podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 i wypracowanie wniosków na rok następny.

Jan Holtz - przewodniczący Rady Rodziców
Stanisław Buś - dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych