Uczniowie ZSAE Karolewo – pamięci tych, którzy od nas odeszli