W środę 27 marca 2019 r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników strajków chłopskich sprzed 38 lat. Uroczystość odbyła się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. Uroczystość miała patriotyczny charakter. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy, szkolny zespół Karolaki zaprezentował zestaw tańców ludowych. Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości dyrektor Stanisław Buś. Specjalnym gościem uroczystości był Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, który podczas spotkania wręczył rodzinie Zdzisława Kontnego medal Marszałka Województwa. W imieniu Starosty Bydgoskiego zabrał głos radny powiatu Tadeusz Zamłyński, który podziękował szkole za trud corocznej organizacji spotkania, przedstawił również swoje refleksje z roku 1981. Głos zabrali również gospodarze gminy Dobrcz: Wójt Andrzej Berdych i Przewodnicząca Rady Gminy Monika Kuberska, która odważnie zaapelowała do młodzieży o kultywowanie polskiej tradycji. W imieniu zaproszonych uczestników strajku głos zabrała mieszkanka gminy Dobrcz Ewa Mes, która podziękowała szkole za pielęgnowanie historii strajków rolniczych poprzez coroczne organizowanie uroczystości i prowadzenie szkolnej izby tradycji w lokalnym muzeum przez emerytowaną nauczycielkę szkoły Jolantę Zamojdzin-Sobólską. Wspomnienia roku 1981 r. uzupełnił Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Jan Krygier. Główną częścią uroczystości był wykład na temat wydarzeń marcowych w Bydgoszczy wygłoszony przez dra Krzysztofa Osińskiego z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy spotkanie zwiedzili szkolną izbę tradycji, natomiast reprezentanci okolicznych szkół wzięli udział w konkursie historycznym dotyczącym strajków rolniczych z 1981 r. Konkurs zakończył się zwycięstwem zespołu z Kotomierza, II miejsce zajęli uczniowie z Wudzyna, natomiast III miejsce przypadło uczniom kl. I Technikum w Karolewie. Równorzędne IV miejsca przypadły reprezentacjom Borówna i Łowinka. Zwycięzcy otrzymali puchar Starosty Bydgoskiego, a reprezentanci trzech najlepszych szkół otrzymali również nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy uroczystości z przyjemnością zakończyli pobyt w Karolewie przy kawie i słodkościach przygotowanych przez szkolną kuchnię.