1 września 2016 roku uświadomił uczniom Zespołu Szkół im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, że rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe pomysły i wyzwania.

Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się przed głównym budynkiem szkoły. Tradycyjnie wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego w składzie: Julia Głowacka i Adrian Marunowski, w imieniu nauczycieli i uczniów przywitali nowego dyrektora, którym został pan profesor Stanisław Buś. Uroczystość uświetniła obecność Starosty Powiatu Bydgoskiego pana Wojciecha Porzycha, który również serdecznie powitał pana dyrektora i życzył mu samych sukcesów na nowym stanowisku. Głos zabrał także pan dyrektor Stanisław Buś. Przywitał pana Starostę, zgromadzonych nauczycieli i uczniów. Szczególne słowa skierował do uczniów klas pierwszych, witając ich w szkolnej społeczności oraz do uczniów klasy czwartej technikum i trzeciej zasadniczej zawodowej, które kończą w tym roku edukację i przystąpią do egzaminów maturalnych i zawodowych. Zarówno pan Starosta, jak i pan dyrektor z szacunkiem oraz wielkim sentymentem wspominali dokonania i zaangażowanie dyrektora Ryszarda Haniewicza, który po dwudziestu sześciu latach zarządzania placówką odszedł na zasłużoną emeryturę.

Pierwszy września stał się również okazją do wspomnienia 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, o czym przypomnieli prowadzący uroczystość. Samorząd Uczniowski zaznaczył jak ważne jest docenienie faktu, że w przeciwieństwie do ówczesnej młodzieży żyjącej w momencie rozpoczęcia wojny, współcześni uczniowie beztrosko mogą udać się do szkoły i korzystać z możliwości edukacji. Po wysłuchaniu wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i przekazaniu kilku ogłoszeń, sztandar szkoły został wyprowadzony, a uczniowie wraz z wychowawcami udali się na swoją pierwszą w tym roku godzinę wychowawczą.

Oprac. A.Ligman

14192048_530462357142388_1832991150364505288_n

 

Uczeń klasy III technikum architektury krajobrazu z Karolewa Jacek Remus, razem ze swoją "biegającą ekipą" Turbo Luks Serock, po raz kolejny zdobył srebrny medal!

W sobotę 17 września odbył się w Bydgoszczy II ogólnopolski bieg, pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem" zorganizowanym przez PKO Bank Polski. Akcja rozegrała się równocześnie w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Lidzbarku Warmińskim, Łomży, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu. Zawodnicy stworzyli pięcioosobowe drużyny i przez godzinę pokonywali kolejne okrążenia na stadionie Zawiszy. W zamian za ich zaangażowanie Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże środki finansowe na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci.

W akcji wzięła też udział ekipa Turbo Luks Serock: w składzie Kevin Łyczywek, Jacek Remus, Jakub Russ, Bartłomiej Nikodem Ciechanowski i Remigiusz Woluszewski. Na siedemdziesią jeden sztafet, które biegały w Bydgoszczy- zespół zajął drugie miejsce !!! W rankingu ogólnopolskim znaleźli się na miejscu dziesiątym!!!

Gratulujemy panom z ekipy Turbo Luks Serock za zaangażowania się w akcję charytatywną i wybieganie ponad 48 obiadów dla dzieci!!!!

źródła: "Gazeta Pomorska", informacje o ekipie od Remigiusza Woluszewskiego

oprac. A. Ligman

14390985_1152569834822942_4270487376531133910_n