W środę 17 stycznia wraz z wychowawcą Karoliną Jendrzejewską wybraliśmy się na wycieczkę do biblioteki UKW w Bydgoszczy. Mimo niesprzyjających warunków udało nam się dotrzeć na miejsce, gdzie czekała na nas Pani Joanna Ryńska. Razem wyruszyliśmy na zwiedzanie biblioteki UKW. Mieliśmy okazję zobaczyć dwa piętra biblioteki, na których zostaliśmy zapoznani z jej ofertą. Następnie wybraliśmy się do kina Cinema City na film Jumanji przygoda w dżungli.

Uczniowie klasy  IIT

"Dojrzałość to nie kwiat to jest owoc, Do kwiatu się dorasta, Do owocu dojrzewa..." - klasa IV technikum swój pierwszy dorosły bal ma już za sobą! "To właśnie od nas zależy w jaki sposób w to dorosłe życie wejdziemy, dlatego bardzo cieszymy się z tego, że jesteście tutaj razem z nami, aby uczcić ten magiczny, przełomowy wieczór" - zwrócili się do nauczycieli i gości prowadzący uroczystość Marcin Redzimski i Paweł Kowalski. Uroczystość odbyła się w Pruszczu w Gościńcu przy Młynie.

Magiczny wieczór rozpoczął się od przemówienia pana dyrektora Stanisława Busia, który życzył uczniom udanej zabawy oraz sukcesów na egzaminach. Patryk Głowiński fragmentem "Pana Tadeusza" zaprosił wszystkich nauczycieli i gości do poloneza: "Moi drodzy, poloneza czas zacząć!" Klasa IV technikum zaprezentowała także układ przygotowany przez ucznia klasy Jacka Remusa do kompozycji Bartosza Chajdeckiego. Kolejnym punktem programu były podziękowania dla dyrektora, nauczycieli i rodziców. Pani Żaneta Bojarska w imieniu wszystkich rodziców wygłosiła wzruszające przemówienie. Niespodzianką dla nauczycieli był występ artystyczny, który zaangażował prawie całą klasę. Uczniowie przedstawili swój pierwszy dzień w szkole i lekcje z poszczególnymi nauczycielami. Po tym humorystycznym akcencie przyszedł czas na wzruszające i gorące podziękowania dla wychowawcy klasy pani Anny Ligman: "Dziękujemy pani, że mogliśmy być dla pani najpierw małymi, a potem dużymi dziećmi..." - mówił uczeń klasy Paweł Kowalski. 

Nad oprawą muzyczną czuwał pan Tomasz Berent, który urozmaicił zabawę licznymi konkursami. Zabawa w Gościńcu przy Młynie trwała do białego rana...

 oprac. klasa IV technikum ZSAE Karolewo

Projekt Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych w Powiecie Bydgoskim polega na doposażeniu trzech szkół zawodowych w powiecie. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (ZSZ), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (ZSOiZ) i Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie (ZSAE).

W ZSZ zostaną rozbudowane i przebudowane warsztaty szkolne służące nauce przedmiotu technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Roboty budowlane polegają na powiększeniu powierzchni warsztatów i lepszemu dostosowaniu pomieszczeń do obecnych wymogów szkoły. Warsztaty te zostaną również wyposażone w specjalistyczne urządzenia. Drugim elementem projektu realizowanym w tej szkole jest zakup wyposażenia do nauki przedmiotu technik informatyk.
W ZSZiO planuje się adaptację oraz wyposażenie dwóch pracowni mechatronicznych, natomiast w ZSAE zaplanowano zakup wyposażenia do nauki w zawodzie technik rolnik.

W wyniku realizacji projektu poprawi się baza dydaktyczna naszych szkół. Wsparte zostanie nauczanie w zawodach technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik rolnik. Wszystkie wymienione zawody są kluczowe w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki uzyskanemu wsparciu baza dydaktyczna szkół w powiecie bydgoskim będzie dorównywała wyposażeniu innych szkół w regionie.

Wszystkie zakupy i roboty budowlane w ramach projektu będą wykonane w roku 2018.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2 289 612,51 zł. Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 946 170, 63 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), wkład własny Powiatu Bydgoskiego wyniesie 343 441,88 zł

Zakres projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie obejmuje:

a)      rozbudowę i przebudowę budynku warsztatów szkolnych w wyniku której powiększy się powierzchnia istniejącej pracowni obróbki ręcznej oraz powstanie nowa pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC, a układ pomieszczeń będzie bardziej odpowiadał obecnym i przyszłym potrzebom placówki.

Przewidywany zakres prac:

- rozbudowa budynku o powierzchnię 89,96m2, w wyniku której powiększy się powierzchnia istniejącej pracowni obróbki

ręcznej oraz powstanie nowa pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC,

- wykonanie schodów zewnętrznych przy projektowanym wejściu do budynku warsztatów szkolnych.

- przebudowa pracowni obsługi silników samochodowych (2 pomieszczenia)

- przebudowa innych pomieszczeń w celu dostosowania ich do obecnych potrzeb placówki

- montaż/demontaż drzwi w niezbędnym zakresie, wykucie / zamurowanie otworów drzwiowych

- przebudowa szatni i toalet

- zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych, montaż naświetli dachowych

- przebudowa instalacji c.o.

- przebudowa instalacji elektrycznej

- przebudowa instalacji wod.-kan.

- przebudowa instalacji monitoringu

- przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

- przebudowa schodów zewnętrznych do portierni

- docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych

- docieplenie stropodachów

- wymianę daszków żelbetowych na daszki z poliwęglanu

- wymiana orynnowania

- wymiana obróbek blacharskich

- wykonanie opaski grysowej wokół budynku

- roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

b) zakup nowego wyposażenia do nauki zawodu technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Planuje się zakup dwóch urządzeń tj.: szarpaka mechanicznego oraz urządzenia do sprawdzania skuteczności tłumienia układu zawieszenia pojazdów o dmc do 3,5 t, które zostaną zamontowane w wyremontowanych warsztatach.

c) zakup nowego wyposażenia do nauki zawodu technik informatyk – planujemy zakup 3 serwerów, które posłużą celom dydaktycznym w szkole

Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Zakres prac:

- adaptacja Sali do potrzeb „Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania” :

- adaptacja Sali nr 44 do potrzeb „Poradni Robotyki i Automatyki” :

- wyposażenie pracowni mechatronicznych oraz zakup cyfrowego laboratorium językowego dla przedmiotu technik mechatronik

Zespół Szkół Agro-ekonomicznych w Karolewie

- zakup maszyn rolniczych do nauki zawodu technik rolnik: przyczepy rolniczej, bron polowych, włóki łąkowo-polowej, ładowacza czołowego z osprzętem i opryskiwacza polowego

Festiwal Kolęd w Karolewie!

XII edycja Festiwalu Kolęd zakończyła się remisem. Jury w składzie: panie Joanna Ryńska, Agnieszka Gwizdała, Katarzyna Lewandowska oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Natalia Żurek uznało, iż poziom tegorocznych występów był bardzo wyrównany, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział. W konkursie wystąpili: klasa II i IV technikum oraz debiutanci - klasa I technikum i I branżowa. Na scenie można też było zobaczyć i usłyszeć kilkoro nauczycieli, którzy aktywnie wspierali swoich wychowanków. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody za ostatnie konkursy z przedsiębiorczości organizowane przez panią Aleksandrę Górecką.

 

fot. Krzysztof Zalewski

Dnia 20 grudnia  2017 r. w muzeum w oficynie dworskiej odbyło się otwarcie wystawy Bożonarodzeniowej pt. "Nasza wspólna wigilia". Organizatorem tej uroczystości był Samorząd  Uczniowski Zespołu Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisłąwa Zamojdzina w Karolewie oraz słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karolewo WSG Bydgoszcz.
Na stole przedstawiono potrawy wytypowane z ankiet dotyczących Świąt Bożego Narodzenia, które zostały przeprowadzone w sołectwie Stronno w 2015 r. z okazji 700 lecia wsi. Można było zapoznać się z wyeksponowanymi potrawami takimi jak: karp smażony,  śledzie w śmietanie, śledzie w oleju,  śledzie w occie, ryba po grecku, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, sałatka jarzynowa, kluski z makiem, barszcz z uszkami, kompot z suszonych śliwek oraz makowiec, pierniczki i mandarynki.
Potrawy i słodkości zostały przygotowane przez słuchaczki UTW w Karolewie, uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem  pani prof. Mirosławy Kalitowskiej oraz  Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą nr 4. Dekoracje świąteczne wykonały słuchaczki UTW i pracownicy szkoły. Logistyką przygotowania wystawy  zajęli się uczniowie klasy II i I Technikum pod kierunkiem pani prof. Karoliny Jendrzejewskiej i pani prof. Moniki Wójcickiej
Przy wejściu do muzeum gości witali: Radosław Jasiek i Maciej Zalewski
Wszystkich zgromadzonych gości w muzeum  powitały przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Daria Jaszkowska i Natalia Żurek. Następnie głos zabrała Jolanta Sobólska, główna organizatorka, która opowiedziała o daniach na wigilijnym stole. Pan dyrektor szkoły Stanisław Buś mówił o polskiej tradycji świąt Bożego Narodzenia  i życzył wszystkim ciepłych i radosnych Świąt. Następnie odbyła się degustacja barszczu oraz poczęstunek makowcem, pierniczkami i mandarynkami. Barszczem częstowały Karolina Nitka i Patrycja Wiecka. Muzykę na tą uroczystość przygotował i zdjęcia wykonywał Krzysztof Zalewski.
Do muzeum również na wystawę zostali zaproszeni przez uczniów internatu szkoły młodzi mieszkańcy Karolewa z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Dzieci i młodzież dzielili się opłatkiem składając życzenia, degustowali potrawy wigilijne oraz śpiewali kolędy. W konkursie dekoracji pierników I miejsce uzyskał Patryk z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 4
Dla wszystkich przygotowujących wystawę i zwiedzających był to czas na przeżycie miłych świątecznych wrażeń i spotkania z polską tradycją.
 
Opracowali członkowie Samorządu Uczniowskiego: Daria Jaszkowska. Krzysztof Zalewski i Natalia Żurek

W dniu 06.12.2017 roku w ZSA-E Karolewo odbyły się szkolne Mikołajki.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się ,,Bieg Mikołajów". Udział w nim brało 5 osób z każdej klasy. Tor z przeszkodami na sali gimnastycznej zachwycił uczniów oraz nauczycieli. Pierwsze miejsce zajęła klasa IV technikum, drugie miejsce klasa II technikum, a trzecie miejsce klasa III technikum. W biegu brała jeszcze udział klasa I technikum. "Twórcze Pisanie" odbyło się na lekcji drugiej w sali nr 10. Trzech uczniów z każdej klasy pisało list do świętego Mikołaja. Pierwsze miejsce zajęła klasa I Branżowa, drugie miejsce klasa IV technikum, trzecie miejsce klasa II technikum. Udział brała również klasa I i III technikum.
Na 3 lekcji robiono ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy. Pierwsze miejsce zajęła klasa II technikum, drugie miejsce zajęła klasa III technikum, a miejsce trzecie ex aequo klasa I i IV technikum. Udział brała również klasa I Branżowa. Najbardziej czerwoną klasą okazała się klasa III technikum z największą ilością uczniów ubranych na czerwono. Drugie miejsce zajęła klasa IV technikum. Miejsce trzecie ex aequo I i II technikum. Udział brała również klasa I Branżowa, klasa II ZSZ i klasa III ZSZ.
Quiz wiedzy na lekcji 5 wygrała klasa IV technikum. Miejsce drugie zajęła klasa II i III technikum. Klasa I technikum zajęła miejsce trzecie. Udział w quizie brała jeszcze klasa I Branżowa. 6 lekcja była poświęcona na ocenę wystroju sal. Jury w składzie p. Anita Kowalewska, p. Anna Zamojdzin oraz samorząd uczniowski podjęło następującą decyzje : Miejsce Pierwsze zajęła klasa IV technikum, drugie miejsce klasa II technikum. Trzecie miejsce ex aequo klasa I i III technikum. Udział w tej konkurencji brała również klasa I Branżowa i klasa II ZSZ.
Ostatecznie w turnieju Mikołajkowym wygrała klasa IV technikum, drugie miejsce zajęła klasa II technikum, a klasa III technikum zajęła trzecie miejsce. Oto punktacja:

I MIEJSCE - KLASA IV TECHNIKUM - 46 pkt.
II MIEJSCE - KLASA II TECHNIKUM - 36 pkt.
III MIEJSCE - KLASA III TECHNIKUM - 32 pkt.
KLASA I TECHNIKUM - 20 pkt.
KLASA I BRANŻOWA- 18 pkt.
KLASA II ZSZ - 4 pkt.
KLASA III ZSZ- 2 pkt.

Dziękujemy klasom za zaangażowanie i liczymy na Wasz udział w kolejnych konkursach!

Oprac. Daria Jaszkowska (II technikum)
Samorząd Uczniowski

The World Through the English and German Poetry”

W ZESPOLE SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE 

W dniu 15.12.2015 odbył się trzeci konkurs krasomówczy POEZJI I PROZY W JĘZYKU ANGIELSKIM i NIEMIECKIM.Dodatkową niespodzianką były rozgrywki międzyszkolne w świątecznym ESCAPE ROOM.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjów, którzy zaprezentowali przed jury krótkie utwory literackie. Celem konkursu jest rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich, uwrażliwienie uczniów na literaturę piękną w języku obcym, poznanie kultury krajów anglojęzycznych, promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej. Jest to również doskonała okazja integracji młodzieży z różnych szkół gimnazjalnych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z następujących gimnazjów: Serocka, Kotomierza, Wudzyna oraz Pruszcza.

Młodzież zaprezentowała ciekawe i różnorodne  interpretacje wierszy w języku angielskim i niemieckim. Wybór najlepszych prezentacji był bardzo trudny, ponieważ wszyscy uczestniczy prezentowali wysoki poziom. Jurorzy przy ocenie brali pod uwagę: interpretację utworów, wymowę oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Całość w języku angielskim prowadził Stanisław Mojzesowicz z II technikum. W trakcie obrad jury, młodzież rozwiązywała zagadki o tematyce świątecznej w obu językach. Zaproszeni uczniowie częstowali się słodkościami przygotowanymi przez Patryka Lewczyka z II klasy ZSZ. 

Lista zwycięzców

Język angielski

Pierwsze miejsce: Klaudia Białecka (Serock)

Drugie miejsce: Kacper Przysada (Serock)

Trzecie miejsce: Marta Wójcik ( Kotomierz) 

Wyróżnienia dla Zuzanny Beneditt i Dominiki Chilla (Kotomierz)

 

Język niemiecki

I miejsce: Martyna Ryszkowska (Pruszcz)

II miejsce: Klaudia Jaszkowska ( Wudzyn)

III miejsce: Agata Zilin (Serock)

Wyróżnienie dla Katarzyny Klajbor ( Serock)

 

Organizacja: Agnieszka Gwizdała, Monika Wójcicka

Wycieczka odbyła się w dniach 18-20 grudnia. Opiekunami grupy byli: wychowawca klasy pani Anna Ligman oraz pani Joanna Zielińska. Program był bardzo różnorodny, a rozpoczął się od wizyty na Uniwersytecie Przyrodniczym. Pierwsze popołudnie grupa spędziła w Farze, gdzie organista zapoznał wszystkich z budową zabytkowych organów. Wieczorem uczniowie w pięcioosobowych grupach musieli zmierzyć się z zagadkami w poznańskim escape roomie - "Tkalnia zagadek". Wtorkowe zwiedzanie rozpoczęło się od spaceru w lesie tropikalnym, czyli w Palmiarni, skąd grupa udała się do Gniezna. Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie wzięli udział w przygotowanej przez opiekunów grze miejskiej, którą zakończyło zwiedzanie katedry - w tym zabytkowych Drzwi Gnieźnieńskich. Dzień zakończył wieczór na Zamku Cesarskim - w poszukiwaniu duchów poznańskich przodków. Ostatniego dnia uczniowie udali się na lodowisko, gdzie mieli okazję już po raz kolejny popisać się swoimi sportowymi umiejętnościami. Wycieczka zakończyła się pokazem w Muzeum Rogalowym. Uczestnicy poznali historię miasta, gwarę oraz technikę przyrządzania świętomarcińskich rogali. Przez cały czas trwania wycieczki wszyscy uczniowie brali udział w "lidze zadaniowej" i z uśmiechem na twarzach w ramach przygotowania do matury rozwiązywali zadania z matematyki!

Oprac. A. Ligman