Informujemy, że w 2019 roku mija 50 lat obecności Szkoły Rolniczej w Karolewie. Szkoła ta, istniejąca obecnie pod nazwą Zespół Szkół Agro–Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina, jest kontynuatorką bogatej tradycji szkolnictwa rolniczego w Bydgoszczy, początki której sięgają 1923 roku jako pierwszej państwowej średniej szkoły rolniczej na Pomorzu.

            Organizowany w dniu 25 maja 2019 r. kolejny już V Zjazd Absolwentów Szkoły ma na celu w obecności zaproszonych gości, absolwentów, pracowników i uczniów uczcić w sposób jak najbardziej godny tak znaczący Jubileusz Szkoły oraz podsumować jej osiągnięcia i sukcesy. Spotkanie to ma również przyczynić się do jeszcze większej integracji szkoły i środowiska lokalnego.

Komitet obchodów 50-lecia szkoły zaprasza absolwentów na spotkanie po latach w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) do Karolewa.

Ramowy program obchodów:

 • msza św. w kościele parafialnym w Wudzynie
 • przejazd do Karolewa
 • rejestracja uczestników spotkania, wydawanie pakietów okolicznościowych
 • część oficjalna uroczystości
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • obiad, kawa, ciasto
 • zwiedzanie szkoły, spotkania z emerytowanymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły
 • spotkanie integracyjne – poczęstunek, muzyka, tańce

Koszt udziału 1 osoby w zjeździe Komitet  ustalił na 150 zł.

W ramach tej kwoty uczestnik otrzyma:

 • Pakiet uczestnika zawierający:
  • książkę okolicznościową wydaną z okazji Zjazdu
  • pendrive z filmami, zdjęciami, dokumentami historycznymi i wykazem absolwentów
  • pamiątkowy identyfikator
  • pamiątkowe gadżety
 • obiad
 • kawa i ciasto
 • poczęstunek podczas spotkania integracyjnego

Komitet obchodów 50-lecia szkoły informuje, że z wpłat wniesionych przez uczestników pokryte zostaną ponadto:

 • koszt wynajmu specjalnego namiotu ze sceną i miejscami dla uczestników spotkania,
 • usługa cateringowa,
 • nagłośnienie i obsługa muzyczna,
 • ochrona imprezy,
 • tablice pamiątkowe,
 • usługa fotograficzna
 • ogłoszenia w mediach.

Gwarantujemy dobrą kuchnię, wspaniałą atmosferę i okazję do sentymentalnego spotkania po latach.

Wpłaty za uczestnictwo w zjeździe prosimy przelewać na konto

Rada Rodziców Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie
BS Bydgoszcz oddział Dobrcz
96 8142 1062 0000 0909 2000 0001

z dopiskiem:

Zjazd 50-lecia - 25 maja 2019 r.
– imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

terminy wpłat i  kwoty:

termin I (do 15 marca 2019) – 150 zł
termin II (15 kwietnia)  - 170 zł
termin II (w miarę wolnych miejsc do dnia uroczystości) – 200 zł

DRZWI OTWARTE – KAROLEWO 11.03.2019 r
ZAPRASZAMY!!!

Rozpoczęcie – godz. 11.00

1. Przywitanie uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum w sali
gimnastycznej (prezentacja oferty szkoły, występ Karolaków, poczęstunek);

2. Prezentacja szkoły (hali maszyn, biblioteki szkolnej, sali architektury krajobrazu,
ekonomicznej, informatycznej, rolniczej, weterynarii oraz sal gastronomicznych.

3. Zwiedzanie budynku głównego szkoły (pozostałe sale oraz sekretariat, pokój
nauczycielski, gabinet psychologa i pedagoga szkolnego);

4. Prezentacja Izby Pamięci i spacer po parku.

5. Zwiedzanie internatu i poczęstunek w postaci pysznej zupy pomidorowej z
makaronem.

Pożegnanie uczniów – ok. godz. 15.00

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odbyło się w ramach roku 50-lecia szkoły kolejne spotkanie z absolwentem szkoły. Poprzednio szkoła gościła wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego, tym razem z zaproszenia skorzystał pan Wojciech Mojzesowicz, rolnik z gminy Koronowo. Podczas spotkania z uczniami wspominał czas pobytu w Karolewie, gdzie będąc uczniem Technikum Rolniczego mieszkał, jak większość uczniów, w internacie. Internat był wówczas przepełniony, bo zamieszkiwany był przez ok. 150 uczniów. Były to zdaniem naszego gościa piękne czasy, w internacie wiele się działo: organizowano wiele imprez i uroczystości, działał zespół muzyczny, bardzo popularny był sport. Młodzież wykonywała wiele prac społecznie użytecznych, m.in. przy urządzaniu stadionu i utrzymaniu czystości wokół szkoły. Stosowany był dotkliwy system kar za przewinienia, łącznie ze skreśleniem z listy mieszkańców internatu lub przeniesieniem do innej szkoły. Pan Wojciech Mojzesowicz, który był m.in. posłem i ministrem rolnictwa, podkreślił, że szkoła w Karolewie wykształciła stosunkowo dużą liczbę polityków najwyższego szczebla (Andrzej Lepper, Wojciech Mojzesowicz - ministrowie rolnictwa, Ryszard Zarudzki - wiceminister rolnictwa, Józef Łyczak - senator RP). Gość zachęcał młodzież do większej aktywności społecznej i do zainteresowania się bieżącymi sprawami kraju. Poświęcił dużą część spotkania aktualnej sytuacji w rolnictwie.

fot. Krzysztof Zalewski (IIIT)

Miło nam poinformować, że ksiądz Andrzej Danielski, katecheta w ZSAE w Karolewie, otrzymał niezwykłe wyróżnienie.

Ks. Andrzej Danielski odebrał odznaczenie Orderu Uśmiechu. Uroczystość wręczenia odbyła się 1 lutego podczas gali w szkole podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku koło Brodnicy (diecezja toruńska). W czasie uroczystości, laureat tradycyjnie wypił z uśmiechem szklankę soku z cytryny. Order Uśmiechu jest wyróżnieniem niezwykłym. Przyznawany jest w przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu, mieszczącą się w Warszawie. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości.

Zachęcamy do przeczytania artykułu
(link-->): https://stacja7.pl/z-kraju/ksiadz-od-usmiechu/

W tym roku mija 50-lecie działalności szkoły w Karolewie (gm. Dobrcz), która została przeniesiona z Bydgoszczy i 10 stycznia 1969 r. wznowiła pracę w nowej siedzibie.

Komitet obchodów 50-lecia szkoły zaprasza absolwentów na spotkanie po latach w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) do Karolewa.

Ramowy program obchodów:

 • msza św. w kościele parafialnym w Wudzynie
 • przejazd do Karolewa
 • rejestracja uczestników spotkania, wydawanie pakietów okolicznościowych
 • część oficjalna uroczystości
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • obiad, kawa, ciasto
 • zwiedzanie szkoły, spotkania z emerytowanymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły
 • spotkanie integracyjne – poczęstunek, muzyka, tańce

Koszt udziału 1 osoby w zjeździe Komitet  ustalił na 150 zł.

W ramach tej kwoty uczestnik otrzyma:

 • Pakiet uczestnika zawierający:
  • książkę okolicznościową wydaną z okazji Zjazdu
  • pendrive z filmami, zdjęciami, dokumentami historycznymi i wykazem absolwentów
  • pamiątkowy identyfikator
  • pamiątkowe gadżety
 • obiad
 • kawa i ciasto
 • poczęstunek podczas spotkania integracyjnego

Komitet obchodów 50-lecia szkoły informuje, że z wpłat wniesionych przez uczestników pokryte zostanią:

 • koszt wynajmu specjalnego namiotu ze sceną i miejscami dla uczestników spotkania,
 • usługa cateringowa,
 • nagłośnienie i obsługa muzyczna,
 • ochrona imprezy,
 • tablice pamiątkowe,
 • usługa fotograficzna.

Gwarantujemy dobrą kuchnię, wspaniałą atmosferę i okazję do sentymentalnego spotkania po latach.

Wpłaty za uczestnictwo w zjeździe prosimy przelewać na konto

Rada Rodziców Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie
BS Bydgoszcz oddział Dobrcz
96 8142 1062 0000 0909 2000 0001

z dopiskiem:

Zjazd 50-lecia - 25 maja 2019 r.
– imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

terminy wpłat i  kwoty:

termin I (do 15 marca 2019) – 150 zł
termin II (15 kwietnia)  - 170 zł
termin II (w miarę wolnych miejsc do dnia uroczystości) – 200 zł

Informujemy, że  w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie rozpoczął działalność Komitet obchodów 50-lecia szkoły.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, w którym wzięli liczny udział absolwenci szkoły przewodniczącym komitetu wybrano Wojciecha Mojzesowicza.

W skład komitetu weszły jeszcze nw. osoby:

 • Jolanta Zamojdzin Sobólska
 • Małgorzata Tomasik
 • Hanna Wróblewska
 • Katarzyna Lewandowska
 • Magdalena Wanka
 • Małgorzata Kaźmierczak
 • Czesław Frischke
 • Andrzej Dziamski
 • Jakub Zubek
 • Janusz Wolski
 • Krzysztof Szala
 • Marek Eckert
 • Zbigniew Dolny
 • Witold Stec - przewodniczący Rady Rodziców
 • Stanisław Buś - dyrektor szkoły

Członkowie komitetu spotykali się już kilkakrotnie. Przedyskutowano ramowy plan uroczystości,  oszacowano koszty imprezy, dyskutowano o zagrożeniach (konieczne zapewnienie ochrony), ustalano listę zaproszonych gości.

W związku z koniecznością pokrycia przez uczestników uroczystości wszystkich kosztów określono przewidywany koszt udziału jednego uczestnika na kwotę 150 zł, przy czym niezbędne będzie jeszcze znalezienie sponsorów do pełnego pokrycia wszystkich kosztów organizacyjnych.

Jak podaliśmy wcześniej w tegorocznym rankingu szkół olimpijskich miesięcznika "Perspektywy" Technikum w Karolewie znalazło się w doborowym towarzystwie na 14. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i na 148. w kraju.

Oto tabela najlepszych szkół olimpijskich w województwie kujawsko-pomorskim:

m. w woj m. w kraju szkoła
miejscowość
wskaźnik
1. 5. Liceum Akademickie UMK Toruń 57,328
2. 12 VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz 22.041
3. 40 I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej Włocławek 8.976
4. 57 Państwowa Ogólnokszt. Szkoła Sztuk Pięknych Bydgoszcz 6.014
5. 60 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza Inowrocław 5.763
6. 66 IV Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki Toruń 5.197
7. 75 Liceum Ogólnokszt. nr 2 im. M. Konopnickiej Inowrocław 4.225
8. 87 Państwowe Liceum Plastyczne Bydgoszcz 3.675
9. 102 Technikum w ZS nr 3 Rypin 3.248
10. 122 Technikum nr 8 w ZS Przemysłu Spożywczego Toruń 2.401
11. 123 Technikum w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego Sypniewo 2.391
12. 132 Publiczne LO im. ks. Jana Długosza Włocławek 2.261
13. 143 Technikum Spożywcze w ZS Spożywczych Bydgoszcz 1.982
14. 148
Technikum w ZS Agro-Ekonomicznych
Karolewo
1.946
15. 159 Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A Bydgoszcz 1.814
16. 180 Technikum Budowlane w ZS Budowlanych Bydgoszcz 1.551
17. 200 Technikum nr 4 w ZS Elektrycznych Włocławek 1.391
W rankingu zostały uwzględnione wyniki 54 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W rankingu uwzględniono również 14 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku tych olimpiad pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.
Wykaz olimpiad 2019
zwalniających z egzaminu maturalnego (Z), pozostałych olimpiad (P), które zostały uwzględnione w Rankingu Liceów i Techników 2019.
 1. Olimpiada Artystyczna (Z)
 2. Olimpiada Biologiczna (Z)
 3. Olimpiada Chemiczna (Z)
 4. Olimpiada Filozoficzna (Z)
 5. Olimpiada Fizyczna (Z)
 6. Olimpiada Geograficzna  (Z)
 7. Olimpiada Historyczna (Z)
 8. Olimpiada Informatyczna (Z)
 9. Olimpiada Języka Angielskiego (Z)
 10. Olimpiada Języka Białoruskiego (Z)
 11. Olimpiada Języka Francuskiego (Z)
 12. Olimpiada Języka Łacińskiego (Z)
 13. Olimpiada Języka Niemieckiego (Z)
 14. Olimpiada Języka Rosyjskiego (Z)
 15. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Z)
 16. Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego (Z)
 17. Olimpiada Matematyczna (Z)
 18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Z)
 19. Olimiada Wiedzy o Rodzinie (P)
 20. Olimpiada Astronomiczna (P)
 21. Olimpiada Cyfrowa (P)
 22. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (P)
 23. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (P)
 24. Olimpiada Logistyczna (P)
 25. Olimpiada Medialna (P)
 26. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (P)
 27. Olimpiada Przedsiębiorczości (P)
 28. Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna (P)
 29. Olimpiada Techniki Samochodowej (P)
 30. Olimpiada Teologii Katolickiej (P)
 31. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (P)
 32. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (P)
 33. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" (P)
 34. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (AGH) (P)
 35. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (P)
 36. Olimpiada Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" (P)
 37. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej (P)
 38. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (P)
 39. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich (P)
 40. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (P)
 41. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży (P)
 42. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (P)
 43. Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (P)
 44. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (P)
 45. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie (P)
 46. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (P)
 47. Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową (P)
 48. Olimpiada Wiedzy o Prawie (P)
 49. Olimpiada Wiedzy o Turystyce (P)
 50. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (P)
 51. Olimpiada Wiedzy o Żywności (P)
 52. Olimpiada Wiedzy Technicznej (P)
 53. Olimpiada Zawodowa "Buduj z pasją" (P)
 54. Olimpiada Znajomości Afryki (P)

Dodatkowo w Rankingu uwzględniono wyniki 14 olimpiad międzynarodowych**:

 1. Baltic Regional Geography Olympiad
 2. Bałtycka Olimpiada Informatyczna BOI
 3. Europejska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt
 4. Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna
 5. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna
 6. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna
 7. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Portugalia
 8. Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
 9. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna
 10. Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna
 11. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
 12. Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 13. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej CEOI
 14. Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna

W czasopiśmie edukacyjnym "Perspektywy ogłoszono rankingi szkół ponadgimnazjalnych za rok 2018. Mam przyjemność poinformować, że w tzw. rankingu olimpijskim Czteroletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie sklasyfikowane zostało na 148. miejscu w kraju i 14. w województwie kujawsko-pomorskim. Umieszczenie szkoły w rankingu jest efektem sukcesów odniesionych przez uczniów ZSAE w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Trzech uczniów z Karolewa dotarło do finału centralnego olimpiady we Wrocławiu, jeden z nich został laureatem. Jest to poważny sukces szkoły, na który wpływ mieli uczniowie, ich nauczyciele i rodzice.
Rywalizację krajową wygrało XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, a w województwie Liceum Akademickie UMK w Toruniu.
 
Szczegóły dotyczące rankingu można znaleźć na stronie: http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-szkol-olimpijskich-2019