ZADANIA

I MAŁA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

I Mała Olimpiada Wiedzy Rolniczej

imię i nazwisko:

szkoła, klasa:

miejscowość:

adres e-mail:

W pytaniach zamkniętych prawidłową odpowiedź pogrub lub pokoloruj.

W pytaniach otwartych napisz odpowiedź we właściwym miejscu.

Powodzenia!

1. Mięso pochodzące ze świń to:                                                                                                   (1 p.)

a) wołowina

b) wieprzowina

c) jagnięcina

d) cielęcina

2. Które jajo ma najniższą wagę?                                                                                                 (1 p.)

a) kacze

b) gęsie

c) kurze

d) indycze

3. Łopatka łączy się stawem barkowym z kością:                                                                    (1 p.)

a) ramieniową

b) udową

c) piszczelową

d) biodrową

4. Odcinek szyjny kręgosłupa krowy składa się z:                                                                    (1 p.)

a) 4 kręgów

b) 7 kręgów

c) 13 kręgów

d) 20 kręgów

5. Ile strzyków posiada wymię owcy?                                                                                          (1 p.)

a) 2

b) 3

c) 4

d) 6

6. Erytrocyty to inaczej:                                                                                                                 (1 p.)

a) krwinki białe

b) krwinki czerwone

c) płytki krwi

d) trombocyty

7. Z ilu komór składa się żołądek krowy?                                                                                   (1 p.)

a) 1

b) 4

c) 6

d) 10

8. Do układu pokarmowego nie należy:                                                                                      (1 p.)

a) gardło

b) żołądek

c) tchawica

d) dwunastnica

9. Młody koń (od urodzenia do 6 miesiąca) to:                                                                         (1 p.)

a) jagnię

b) źrebię

c) cielę

d) warchlak

10. Dekornizacja to zabieg:                                                                                                           (1 p.)

a) niszczenia zawiązków rogowych

b) korekcji racic u bydła

c) przycinania i korygowania kształtu kopyt końskich

d) odpowiedzi b) i c) są prawdziwe

 1. Jaki posiłek w ciągu dnia jest najważniejszy?                                                                     (1 p.)

a) śniadanie

b) obiad

c) kolacja

d) podwieczorek

 1. O czym mówi współczynnik BMI?                                                                                        (1 p.)

a) prawidłowa waga

b) pomiar tkanki tłuszczowej

c) prawidłowa postawa ciała

d)odpowiedni  wzrost

 1. Jak często w ciągu dnia należy spożywać posiłki?                                                             (1 p.)

a) 4-5 razy dziennie

b) 3 razy dziennie

c) przed pójściem spać

d) 2 razy dziennie

 1. Każdy posiłek powinien zawierać:                                                                                         (1 p.)

a) tłuszcze i białka

b) węglowodany i białka

c) warzywa i owoce

d) mleko

 1. Dla kogo należy przygotować największą porcję na talerzu?                                          (1 p.)

a) drwal, górnik

b) ludzie starsi nie pracujący

c) pani w biurze

d) dzieci przedszkolne

 1. Dlaczego większość warzyw i owoców należy jeść na surowo?                                       (1 p.)

a) zachowują najwięcej witamin

b) nie traci się czasu na przygotowanie

c) surowe są najsmaczniejsze

d) nie wiem

 1. Jak wpływa cukier na zdrowie?                                                                                                              (1 p.)

a) korzystnie, bo zapobiega nadciśnieniu

b) niekorzystnie, bo przyczynia się do wielu chorób

c) cukier jest zdrowy tylko wtedy, gdy dodajemy go do ciast

d) nie wiem

 1. W której grupie produktów znajduje się błonnik?                                                                              (1 p.)

a) produkty mleczne

b) słodycze

c) warzywa i owoce

d) mięso i jego przetwory

 1. Co powinno się zrobić, gdy na powierzchni dżemu dostrzeże się oznaki pleśni?          (1 p.)

a) wyrzucić część z pleśnią, a resztę spożyć

b) wyrzucić całe opakowanie

c) taki produkt można zjeść

d) nie wiem

 • Dzieci w wieku szkolnym powinny spożywać najwięcej:                                                  (1 p.)

a) 3-4 porcje mleka w różnej postaci codziennie

b) dużo produktów zbożowych

c) pić napoje gazowane i niegazowane

d) jeść fast-foody

 • Jak inaczej określa się wziewną drogę podawania leków?                                                (1 p.)
 • drogą doustną
 • drogą śluzówkową
 • drogą oddechową
 • drogą miejscową
 • Gdzie w organizmie żywiciela umiejscawiają się kokcydia?                                            (1 p.)
 • jelito cienkie
 • żołądek
 • płuca
 • krtań
 • Które ze zwierząt nie mogą kaszleć?                                                                                     (1 p.)
 • ptaki
 • świnie
 • konie
 • koty
 • Czym jest awitaminoza?                                                                                                         (1 p.)
 • to kompletny deficyt witamin w organizmie
 • to lekki niedobór niektórych witamin
 • to nadmiar witamin w organizmie
 • to brak witaminy A w organizmie
 • Jaki objaw zazwyczaj jest poprzedzony niespokojnym zachowaniem zwierząt,

przestępowaniem z nogi na nogę, wyciąganiem głowy, oblizywaniem nosa, ślinieniem się?                    (1 p.)

 1. zaparcie
 2. krwotok
 3. wymioty
 4. kaszel
 • Przykładem zoonozy czyli choroby odzwierzęcej jest:                                                     (1 p.)
 • angina
 • toksoplazmoza
 • dur brzuszny
 • zapalenie płuc
 • Jeśli choroba zakaźna rozprzestrzenia się na różne kontynenty, można mówić o:     (1 p.)
 • endemii
 • ognisku pierwotnym
 • pandemii
 • epidemii
 • Influenza (grypa) zwierząt przenosi się:                                                                                (1 p.)
 • drogą kropelkową
 • drogą pokarmową
 • poprzez glebę
 • poprzez ugryzienie zarażonego zwierzęcia
 • Gdzie wykonuje się najczęściej iniekcje domięśniowe u koni, źrebiąt i krów?              (1 p.)
 • pod skórę na karku
 • w okolicy lędźwiowej
 • w mięśnie pośladkowe
 • pod skórę na kończynach przednich
 • Wziewny środek anestetyczny stosowane do znieczulenia to:                                         (1 p.)
 • chlorowodór
 • eter
 • cyjanowodór
 • tlenek węgla
 • W którym roku Polska została członkiem Unii Europejskiej:                                          (1 p.)
 • 2000 r.
 • 2004 r.
 • 1989 r.
 • 2015r.
 • Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi:                                                        (1 p.)
 • 22 %
 • 19 %
 • 23 %
 • 7 %
 • Ubezpieczeniem społecznym rolników w Polsce zajmuje się:                                          (1 p.)
 • ZUS i KRUS
 • tylko ZUS
 • tylko KRUS
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 • Wyjaśnij skrót                                                                                                                            (0-4p.)

ARiMR –  

 • Rynek jest w równowadze gdy:                                                                                                              (1 p.)
 • popyt  =  0
 • podaż  =  0
 • popyt  =  podaż
 • popyt  >  podaż
 • Świadectwo pracy to dokument, który:                                                                                (1 p.)
 • otrzymuje pracownik od pracodawcy na koniec okresu zatrudnienia;
 • otrzymuje pracodawca od pracownika na koniec każdego roku pracy;
 • otrzymuje pracownik od pracodawcy na koniec każdego miesiąca pracy;
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
 • Kodeks pracy dotyczy praw i obowiązków:                                                         (1 p.)
 • pracownika i pracodawcy;
 • tylko pracodawcy;
 • tylko pracownika;
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
 • Wysokość podatku rolnego zależy od:                                                                  (1 p.)
 • jakości ziemi w gospodarstwie;
 • ilości ziemi w gospodarstwie;
 • ceny 1 dt żyta;
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 • Oblicz strukturę procentową użytków rolnych w gospodarstwie. Wyniki wpisz do tabelki.       (0-5 p.)
Wyszczególnienie Ilość hektarów Struktura %
1. Grunty orne 35 ha  
2. Łąki 8 ha  
3. Pastwiska 5 ha  
4. Sady 2 ha  
RAZEM 50 ha  
 • Oblicz kwotę podatku VAT i cenę brutto produktu mając dane:                                                    (0-2 p.)

stawka podatku VAT wynosi 8%; cena netto produktu wynosi 7,20 zł.

Odpowiedź:

41. Preparaty służące do zwalczania roślin niepożądanych w uprawnych to:                                   (1 p.)

a) herbicydy

b) moluskocydy

c) insektycydy

d) akarycydy

42. Zabieg agrotechniczny polegający na umieszczeniu roślin lub ich części (bulwy, kłącza) w odpowiednio przygotowanej glebie w celu stworzenia dogodnych warunków ich wzrostu i rozwoju to:           (1 p.)

a) nawadnianie

b) nawożenie

c) sadzenie

d) siew

43. Metalem łatwo topliwym jest                                                                  (1 p.)

a) ołów

b) miedź

c) chrom

d) cynk

44. Barwami kontrastującymi są:                                                                 (1 p.)

a) zielony i niebieski

b) czerwony i żółty

c) pomarańczowy i niebieski

d) fioletowy i czerwony

45. Ze względu na ukształtowanie powierzchni wyróżnia się krajobrazy:                           (1 p.)

a) górski pustynny, stepowy, leśny, rolniczy

b) nizinny, pofalowany, pagórkowaty

c) pierwotny, naturalny, kulturowy

d) miejski, podmiejski, terenów otwartych (wiejski)

46. Czerwone wypełnienie pól pomiędzy ornamentem roślinnym w barokowych

parterach ogrodowych było uzyskiwane przez stosowanie:                                                   (1 p.)

a) piasku rzecznego

b) mielonej cegły

c) grysu marmurowego

d) sadzy

47. Określenie „krajobraz pierwotny” odnosi się do krajobrazu:                                           (1 p.)

a) w którym nie nastąpiły rażące zmiany, wynikające z działalności człowieka

b) nienaruszonego działalnością człowieka, w którym zostały zachowane wszystkie naturalne jego cechy

c) który jest wynikiem przemyślanej działalności człowieka

d) który jest wynikiem nieprzemyślanej działalności człowieka, gdzie równowaga biologiczna jest naruszona

48. Formą ochrony przyrody nie jest:                                                                                          (1 p.)

a) las ochronny

b) rezerwat przyrody

c) park narodowy

d) park krajobrazowy

49. Narzędzia niezbędne do przesadzania niewielkich drzew i krzewów to:                        (1 p.)

a) widły i grabie

b) łopata i grabie

c) taczka i szpadel

d) przesadzarka i łopata

50. Biznesplan to:                                                                                                                            (1 p.)

a) plan przedsięwzięcia gospodarczego

b) plan operacyjny

c) plan strategiczny

d) plan spłaty zobowiązań finansowych

 • Jak nazywa się kwiatostan żyta?                                                                                           (1 p.)
 • baldoch
 • grano
 • wiecha
 • kłos
 • Z której rośliny produkuje się olej spożywczy?                                                                   (1 p.)
 • rzepak
 • łubin
 • pszenica
 • ziemniaki
 • Do nawozów organicznych nie należy:                                                                                             (1 p.)
 • wapno
 • kompost
 • słoma
 • obornik
 • Z jakiej części buraka produkuje się cukier?                                                                       (1 p.)
 • z liści
 • nasion
 • korzeni
 • łodyg
 • Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza ciśnienie atmosferyczne :                               (1 p.)
 • zmniejsza się
 • zwiększa się
 • pozostaje baz zmian
 • ulega przesunięciu
 • Prędkość wiatru wynosi 10 m/s ile to będzie km/h?                                                            (1 p.)
 • 10
 • 20
 • 36
 • 18
 • Opad 1 mm odpowiada objętości 1 litra wody rozlanej na powierzchni 1 m2.

Na poletku o wymiarach 2×3 m wylano 60l wody, ile to będzie mm opadu?                              (1 p.)

 1. 10
 2. 20
 3. 30
 4. 40
 • W którym miesiącu opady atmosferyczne są największe?                                                              (1 p.)
 • luty
 • maj
 • lipiec
 • listopad
 • Gleby powstałe w dolinach rzek to:                                                                                       (1 p.)
 • bielice
 • rędziny
 • mady
 • czarnoziemy
 • Do wykonania orki użyjesz:                                                                                                    (1 p.)
 • kultywatora
 • pługa
 • grubera
 • brony


Zadania dla uczniów na czas epidemii

Dla wszystkich uczniów ZSA-E w Karolewie

Biblioteka szkolna

Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Konstytucja 3 Maja.Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Dzień tańca. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Lekturniczek. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Tydzień bibliotek. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Poezja polska. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Spotkania autorskie. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Literackie poniedziałki. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI!!!
BIBLIOTEKA SZKOLNA PROSI O ZWROT WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
( LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW )
KSIĄŻKI PROSZĘ ZOSTAWIAĆ W SEKRETARIACIE
OSTATECZNY TERMIN ZWROTU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO: 26.06.2020

Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Dlaczego warto czytać książki. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Korki.tv. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Światowy Dzień Książki. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Największa akcja czytelnicza. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Spotkania autorskie. Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik

Proszę zapoznać się z materiałami: załącznik 1, załącznik 2

Zapoznaj się z pismem kliknij link

Zapoznaj się z pismem kliknij link

Zapoznaj się z pismem kliknij link

Internat

Dlaczego warto się uczyć?

Maseczka z papieru – origami kliknij link

Spora dawka dobrej kultury – Teatr online: kliknij link

Powiedz komuś bliskiemu coś miłego! 🙂

Kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu kliknij link

Zapoznaj się z pismem kliknij link

Drodzy wychowankowie, pamiętajcie o przerwach i odpoczynku podczas nauki! Pomogą Wam w tym załączone ćwiczenia. Piszcie do nas – wychowawców internatu, zawsze służymy pomocą i dobrą radą! kliknij link
Anna Ligman 

Łamigłówki logiczne Łamigłówki_logiczne

Zapoznaj się z pismem kliknij link

Religia

(6-8.04)Przesyłam załącznik, jak dobrze przeżyć Wielki Tydzień podczas pandemii koronawirusa: kliknij link
Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się pomocne.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam wszystkim oraz Waszym rodzicom dużo zdrowia, miłości, spokoju i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym gronie. 
Wesołego Alleluja!

W dniach 23 – 25.03 mieliśmy zaplanowane w szkole rekolekcje wielkopostne. W związku z zaistniałą sytuacją, gdy nie możemy w nich uczestniczyć wszyscy razem polecam rekolekcje on-line, które prowadzi Biskup Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Nauki nie są długie, codziennie o godz. 13.00 oraz 17.00 krótkie katechezy, które są dostępne na stronie: rekolekcje
Polecam!