Kadra pedagogiczna ZSAE w Karolewie

LP.Imię i nazwisko
1.Buś Stanisław – dyrektor szkoły 
2. Jurak-Muziewicz Renata – wicedyrektor szkoły 
3.Dubielewski Andrzej – kierownik kształcenia praktycznego 
4.Domański Piotr  
5.Dolny Zbigniew  
6.Górecka Aleksandra   
7.Gralik Renata 
8.Graul Romuald 
9.Groll Piotr 
10.Gwizdała Agnieszka  
11.Jagiełło Stanisław 
12.Jakubowski Wiesław   
13.Jelonek Karolina 
14.Jendrzejewska Karolina   
15.Betańska Violetta 
16.Kaszkowiak Ewa 
17.Kaźmierczak Małgorzata 
18.Lewandowska Katarzyna 
19.Ligman Anna 
20.Matuszewska Marta 
21.Noskow Andrzej 
22.Noskow Marek 
23.Ossowicki Sławomir 
24.Skonieczna-Pryl Justyna 
25.Szypryt Jacek 
26.Śniadowska Beata 
27.Wasilewski Przemysław 
28.Woźniak Waldemar 
29.Wójcicka Monika 
30.Zalewska Agnieszka 
31.Zamojdzin Anna 
32.Zamojdzin Piotr 
33.Zawiślak Jacek 
34.Zielińska Joanna 
35.Żywiczyński Marek