klasa I branżowa

Uwaga: uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia podręczniki do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymają w szkole (prosimy tych podręczników nie kupować)

JĘZYK POLSKI – podręcznik wypożyczamy w bibliotece szkolnej

“To się czyta! Klasa 1 – Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia.” Anna Klimowicz, Joanna Ginter – Wydawnictwo Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI – podręcznik wypożyczamy w bibliotece szkolnej

A. Conford- “Gateway 1” oraz Annie Cornford “Gateway 1. Workbook” Wyd. Macmillan

MATEMATYKA – podręcznik wypożyczamy w bibliotece szkolnej

“To się liczy! (dla absolwentów szkół podstawowych) –Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia” – Karolina Wej, Wojciech Babiański – Wydawnictwo Nowa Era

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – podstawowe przybory techniczne, plastyczne

HISTORIA

,,Historia 1” – Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

FIZYKA – informacja u nauczyciela we wrześniu

BIOLOGIA – informacja u nauczyciela we wrześniu

GEOGRAFIA – informacja u nauczyciela we wrześniu

CHEMIA

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” – Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, wydawnictwo Nowa Era.

INFORMATYKA

“Informatyka na czasie” – Janusz Mazur – Wydawnictwo Nowa Era

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

“Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy”, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, wyd. WSiP