Samorząd szkolny

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca samorządu: Klaudia Bocian (klasa III technikum)

Zastępca przewodniczącej samorządu: Dagmara Kamińska (klasa III technikum)

Przedstawiciel klas branżowych: Adrian Mik (klasa III branżowa)

Członkowie samorządu:

Natalia Mosińska (klasa II technikum SP)

Sebastian Glazik (klasa II technikum G)

Stanisław Tomaszewski (klasa II technikum G)

Opiekunowie samorządu szkolnego:

pani Magdalena Wanka

pani Anna Ligman

samorząd szkolny – praca zdalna!
Rozdanie Złotych Medali – pożegnanie klasy IV technikum (kwiecień 2021)
Organizacja Dnia Chłopaka 2020 (Natalia Mosińska, Pola Ossowicka i Natalia Wiśniewska)
Dzień Edukacji Narodowej 2020