„Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Opis projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.


Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, kursów/ szkoleń przyczyniających się do nabycia kompetencji lub kwalifikacji 128 uczniów i uczennic, staży uczniowskich dla 70 uczniów i uczennic, objęcie wsparciem 28 przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkół w formie szkoleń/ kursów oraz wsparcie 4 szkół w terminie do 30.09.2027 roku.


Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (Technikum w ZSAE), Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (Technikum w ZSZ), Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (Technikum w ZSOIZ) oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz przedstawiciele i przedstawicielki kadry 3 ww. szkół (z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie).

W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, wsparciem projektu zostaną objęte 3 szkoły kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. W ramach jednego z zadań w projekcie są zaplanowane zakupy dla następujących szkół:


Technikum w ZSAE (szkoła otrzyma trzy laptopy z oprogramowaniem oraz monitor interaktywny z akcesoriami);


Technikum w ZSZ (szkoła otrzyma spawarkę do światłowodów z akcesoriami, dwie drukarki 3D z zestawem filamentów i akcesoriami,drona profesjonalnego z akcesoriami);

Technikum w ZSOIZ (szkoła otrzyma drukarkę 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, wycinarkę laserową, pięć czujników magnetycznych oraz komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem).


W ramach realizacji kilku zadań w projekcie uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć:
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego, a takżezajęciach specjalistycznych z obsługi drona, obsługi spawarki do światłowodów, obsługi drukarek 3D;


kursach/szkoleniach podnoszących kompetencje lub prowadzących do nabywania kwalifikacji (szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kurs groomerski, kurs baristyczny, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV); w stażach uczniowskich przyczyniających się do zdobywania doświadczenia zawodowego.


W projekcie jest zaplanowane także zadanie dla kadry. Przedstawiciele i przedstawicielki kadry szkół wezmą udział w kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje: kursie projektowania komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego, kursie z zakresu kadr i płac, szkoleniach z zakresu wykorzystywania: spawarki do światłowodów, drukarek 3D, obsługi drona z licencją; a także w szkoleniu rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych, szkoleniu z zakresu operatora maszyn CNC.

Zakładane wskaźniki produktu:
liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 160 (53 kobiety i 107 mężczyzn);
liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich: 70 (21 kobiet i 49 mężczyzn);
liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 28 (17 kobiet i 11 mężczyzn);
liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4;
liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego: 10500.
Zakładane wskaźniki rezultatu:
liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 128 (42 kobiety i 86 mężczyzn);
liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 23 (14 kobiet i 9 mężczyzn).
Całkowita wartość projektu: 628560,36 zł; w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus(wkład Funduszy Europejskich) w kwocie do 534276,31 zł;
dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie do 31428,01 zł;
wkład własny w kwocie 62856,04 zł.

FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Obraz zawiera: z lewej strony znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, następnie flagę Polski z napisem Rzeczpospolita Polska oraz znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Dofinansowane przez Unię Europejską, z prawej strony herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nazwę Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.