The World Through the English and German Carols and Poetry

Konkurs z języka angielskiego i niemieckiego dla szkół podstawowych (wcześniej dla gimnazjalistów).