Szkoły dla dorosłych

Zapraszamy osoby dorosłe do nauki:

w Liceum Ogólnokształcącym

  • absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej- nauka trwa 4 lata (8 semestrów);
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia – nauka trwa 3 lata (6 semestrów)
  • forma organizacji zajęć – zaoczna

Druk wniosku o przyjęcie do pobrania tutaj: wniosek_o_przyjecie_do_liceum_dorosli

w Szkole Policealnej:

  • w zawodzie florysta
  • w zawodzie technik weterynarii

Druk wniosku o przyjęcie do pobrania tutaj: wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_policealnej

CAM00167

ZASADY NABORU DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

UWAGA !!!

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I W SZKOLE POLICEALNEJ JEST BEZPŁATNA

Wszystkim zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji szkoła oferuje profesjonalną kadrę nauczycielską, nasze doświadczenie i dobrze wyposażone pracownie do nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie zespołu szkół od poniedziałku do piątku w  godzinach 7:30-15:00 i pod telefonami: 52 3819276, 507 748 901

Lokalizacja szkoły