Technikum pięcioletnie – 2023/2024

Spis podręczników w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie
w roku szkolnym 2023/2024

Technikum

Klasa 1

UWAGA !!! W klasie pierwszej podręczniki do j.polskiego i matematyki uczeń nieodpłatnie wypożycza szkoła

Język polski

“Ponad słowami”, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska cz. 1 i cz. 2 (uczniowie nie kupują tego podręcznika, otrzymują z biblioteki)

Język angielski

IMPULSE 1 – wydawnictwo Macmillan – podręcznik i ćwiczenia

Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego klasa 1;  autorzy – Wojciech Babiański, Lech Chańko; wydawca – Nowa Era

Język niemiecki

 #trends część 1, autorzy: Życka, Kościelak-Walewska, Koerber, wyd. Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 1,Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa Era

Historia

M. Pawlak, A. Szweda “Poznać przeszłość 1” Wydawnictwo Nowa Era   NOWE WYDANIE

Historia i teraźniejszość

Modzelewski – Rysak, L. Rysak, K. Wilczyński, A. Cisek “Historia i teraźniejszość 1” Wydawnictwo WSiP

Geografia

Oblicza geografii cz.1,Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, oraz Karty Pracy Ucznia cz.1, Wydawnictwo  Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

“Edukacja dla bezpieczeństwa” nowa edycja Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Technika w rolnictwie (technik rolnik)

Technika w rolnictwie cz.I, Andrzej Kulka, Wydawnictwo Rea

Anatomia i fizjologia zwierząt, Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Anatomia i fizjologia zwierząt” Helena Przespolewska, Karolina Barszcz, wydawnictwo PWRiL

Chów zwierząt, Chów zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Hodowla zwierząt”, pod red. Tadeusza Szulca, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Klasa 2

Język polski

kontynuacja podręcznika z klasy 1 cz. 2

– od listopada “Ponad słowami klasa 2, cz. 1” Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska (uczniowie kupują we własnym zakresie, można odkupić od 3 technikum)

Język angielski

Podręcznik +ćwiczenia – “Impulse 2” – wyd. Macmillan, autorzy – C.McBeth, P.Reilly

Język niemiecki

#trends, ostatni dział części 1 i część 2, autorzy: Życka, Kościelak-Walewska, Koerber, wyd. Nowa Era

Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego klasa 1 i 2;  autorzy – Wojciech Babiański, Lech Chańko; wydawca – Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy,  Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa Era

Historia

A.Kucharski, A. Łaszkiewicz, A. Niewęgłowski, S. Roszak “Poznać przeszłość 2” Wydawnictwo Nowa Era. NOWE WYDANIE

Historia i teraźniejszość

Modzelewski – Rysak, L. Rysak, K. Wilczyński, A. Cisek, M. Buczyński, T. Grochowski, W. Pelczar “Historia i teraźniejszość 2” Wydawnictwo WSiP

Geografia

Oblicza geografii cz.2,Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, oraz Karty Pracy Ucznia cz.2, Wydawnictwo  Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał

Technika w rolnictwie (technik rolnik)

Technika w rolnictwie, cz.I, cz.II,  Andrzej Kulka, Wydawnictwo Rea

Przepisy ruchu drogowego (technik rolnik)

Podręcznik kierowcy kat. T

Anatomia i fizjologia zwierząt, Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Anatomia i fizjologia zwierząt” Helena Przespolewska, Karolina Barszcz, wydawnictwo PWRiL

Chów zwierząt, Chów zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Hodowla zwierząt”, pod red. Tadeusza Szulca, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozród i inseminacja zwierząt, Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Położnictwo i unasienianie zwierząt”, Kovar, Charvat, Sarudy, przeł. Kowalczyk, Jędruch

oraz dodatkowo materiały od nauczyciela

Klasa 3

Język polski

kontynuacja podręcznika z 2 klasy (do listopada)

– później bez podręcznika (lektury obowiązkowe + wiersze, materiały od nauczyciela)

Język angielski

kontynuacja podręcznika z klasy 2

Język niemiecki

#trends część 3, autorzy: Życka, Kościelak-Walewska, Koerber, wyd. Nowa Era

Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego klasa 2 i 3;  autorzy -Wojciech Babiański, Lech Chańko; wydawca – Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 2, kontynuacja + Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Jolanta Holeczek, Nowa Era

Chemia

To jest chemia 2, poziom podstawowy, Nowa Era

Historia

A.Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, S. Roszak “Poznaj przeszłość 3” Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii cz.3,Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, oraz Karty Pracy Ucznia cz.3, Wydawnictwo  Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości
„Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał

Przepisy ruchu drogowego (technik weterynarii)

Podręcznik kierowcy kat. B

Przepisy ruchu drogowego (technik architektury krajobrazu)

Podręcznik kierowcy kat. T

Anatomia i fizjologia zwierząt, Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Anatomia i fizjologia zwierząt” Helena Przespolewska, Karolina Barszcz, wydawnictwo PWRiL

Chów zwierząt, Chów zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Hodowla zwierząt”, pod red. Tadeusza Szulca, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozród i inseminacja zwierząt, Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce (technik weterynarii)

“Położnictwo i unasienianie zwierząt”, Kovar, Charvat, Sarudy, przeł. Kowalczyk, Jędruch

oraz dodatkowo materiały od nauczyciela

Diagnostyka weterynaryjna, Diagnostyka weterynaryjna w praktyce (technik weterynarii)

materiały od nauczyciela

Profilaktyka weterynaryjna (technik weterynarii)

materiały od nauczyciela

Klasa 4

Język polski

bez podręcznika (lektury obowiązkowe + wiersze, materiały od nauczyciela)

Język angielski

kontynuacja podręcznika z klasy 3

Język niemiecki

#trends część 3, autorzy: Życka, Kościelak-Walewska, Koerber, wyd. Nowa Era

Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego klasa 3;  autorzy – Wojciech Babiański, Lech Chańko; wydawca – Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 3, kontynuacja z klasy 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Jolanta Holeczek, Nowa Era

Chemia

To jest chemia 2, poziom podstawowy, Nowa Era

Historia

J. Kłaczkow, S. Roszak “Poznać przeszłość 4” Wydawnictwo Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

A.Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz “W centrum uwagi 1” Wydawnictwo Nowa Era

Diagnostyka weterynaryjna, Diagnostyka weterynaryjna w praktyce (technik weterynarii)

materiały od nauczyciela

Profilaktyka weterynaryjna (technik weterynarii)

materiały od nauczyciela

Klasa 5

Język polski

 bez podręcznika (lektury obowiązkowe + wiersze, materiały od nauczyciela)

Język angielski

kontynuacja podręcznika z klasy 4

Język niemiecki

#trends część 4,  autorzy: Życka, Kościelak-Walewska, Koerber, wyd. Nowa Era

Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego klasa4;  autorzy – Wojciech Babiański, Lech Chańko; wydawca – Nowa Era

Historia

J. Kłaczkow, S. Roszak “Poznać przeszłość 4” Wydawnictwo Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

L. Czechowska, A. Janicki “W centrum uwagi 2” Wydawnictwo Nowa Era

Diagnostyka weterynaryjna, Diagnostyka weterynaryjna w praktyce (technik weterynarii)

materiały od nauczyciela

Profilaktyka weterynaryjna (technik weterynarii)

materiały od nauczyciela