Zmiana siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

http://poradniakoronowo.pl/rc_images/og_oszenie_karpacka.gif
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została wyłączona

.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania . została wyłączona

XLVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poinformował o terminach, w których odbędą się poszczególne etapy XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w roku szkolnym 2023/2024.

Eliminacje Okręgowe XLVI edycji OWiUR – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im.  Wincentego Witosa w Nawojowej

Zawody I stopnia (szkolne) zostały zaplanowane na 20 października 2023 r. Zawody II stopnia (okręgowe) 12-13 kwietnia 2024 r., a wielki finał, czyli zawody III stopnia (centralne) 24-25 maja 2024 r. Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
Uczniowie będą startować w następujących 8 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz weterynaria.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Olimpiadzie.

Szczegółowy plan etapu szkolnego w Karolewie poda wkrótce zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Testy z poprzednich lat można pobrać tutaj:—>https://www.agropolska.pl/olimpiada/dokumenty-do-pobrania/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XLVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych została wyłączona

Inauguracja

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZESPÓŁ SZKÓ“Ł AGRO-EKONOMICZNYCH im. Bronisława Zamojdzina Karolewie UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 4 września (poniedziałek) 8:30 sala gimnastyczna”

Informujemy, że uczniowie mogą przyjeżdżać do internatu już w niedzielę 3 września od 19.00

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Inauguracja została wyłączona

.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania . została wyłączona

Trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Uczniów, którzy nadal poszukują szkoły średniej informujemy, że trwa rekrutacja uzupełniająca do naszej szkoły.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich została wyłączona

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI DLA ABSOLWENTÓW Z KAROLEWA!

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób

Piątek 7 lipca był bardzo miłym dniem dla tegorocznych absolwentów Technikum w Karolewie. Punktualnie o godz. 11.00 ogłoszono w szkole wyniki matur i wręczono świadectwa dojrzałości. Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna, ponieważ nasi maturzyści uzyskali bardzo dobry współczynnik zdawalności matury: 87,5 %. Ceremonia odbyła się w gabinecie dyrektora (p. Stanisława Busia), a uczestniczyli w niej wicedyrektor (p. Renata Jurak-Muziewicz), kierownik kształcenia praktycznego (p. Andrzej Dubielewski), wychowawca klasy (p. Katarzyna Lewandowska) i nauczyciele przygotowujący w tym roku do egzaminów maturalnych (p. Małgorzata Kaźmierczak – język polski, p. Joanna Zielińska – matematyka, p. Agnieszka Gwizdała – język angielski). Radość z otrzymanych świadectw umilił słodki poczęstunek oraz gratulacje przygotowane dla maturzystów przez Politechnikę Bydgoską. Warto nadmienić, że po kilku latach pracy nad podnoszeniem wyników matur uzyskaliśmy bardzo dobry wynik: najwyższy w powiecie bydgoskim i dobrze prezentujący się na liście wyników szkół w naszym województwie. Dla porównania w skali kraju maturę zdało 74,6% absolwentów techników (wg danych CKE). Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do systematycznej pracy i uzyskania w przyszłości równie wysokich wyników egzaminacyjnych, a naszym tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej i naukowej!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI DLA ABSOLWENTÓW Z KAROLEWA! została wyłączona

Odbiór wyników maturalnych

Serdecznie zapraszamy naszych tegorocznych maturzystów po odbiór wyników egzaminu maturalnego w piątek 7 lipca o godz. 11.00

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Odbiór wyników maturalnych została wyłączona

Przetarg – remont kapitalny instalacji elektrycznej w internacie

Informujemy, że na stronie platformazakupowa.pl ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie remontu kapitalnego instalacji elektrycznej w internacie.

Remont instalacji elektrycznej w części dotyczy budynku internatu (Budynek B, 1 piętro). Polegał będzie na demontażu starej instalacji, położeniu nowej, przebudowie zasilania rozdzielni głównej zgodnie z opracowaną dokumentacją remontu.
Wymagany jest udział w wizji lokalnej i zapoznanie się z dokumentacją projektową i budynkiem, w którym ma być dokonany remont w dn.4 lipca 2023 r. o godz. 12.00. Brak udziału w wizji lokalnej dyskwalifikuje oferenta z udziału w dalszej części postępowania.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przetarg – remont kapitalny instalacji elektrycznej w internacie została wyłączona

Oferta edukacyjna 2023/2024

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Oferta edukacyjna 2023/2024 została wyłączona