Komunikat Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26