Informacje bieżące

Projekt Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych w Powiecie Bydgoskim polega na doposażeniu trzech szkół zawodowych w powiecie. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (ZSZ), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (ZSOiZ) i Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie (ZSAE).

W ZSZ zostaną rozbudowane i przebudowane warsztaty szkolne służące nauce przedmiotu technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Roboty budowlane polegają na powiększeniu powierzchni warsztatów i lepszemu dostosowaniu pomieszczeń do obecnych wymogów szkoły. Warsztaty te zostaną również wyposażone w specjalistyczne urządzenia. Drugim elementem projektu realizowanym w tej szkole jest zakup wyposażenia do nauki przedmiotu technik informatyk.
W ZSZiO planuje się adaptację oraz wyposażenie dwóch pracowni mechatronicznych, natomiast w ZSAE zaplanowano zakup wyposażenia do nauki w zawodzie technik rolnik.

W wyniku realizacji projektu poprawi się baza dydaktyczna naszych szkół. Wsparte zostanie nauczanie w zawodach technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik rolnik. Wszystkie wymienione zawody są kluczowe w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki uzyskanemu wsparciu baza dydaktyczna szkół w powiecie bydgoskim będzie dorównywała wyposażeniu innych szkół w regionie.

Wszystkie zakupy i roboty budowlane w ramach projektu będą wykonane w roku 2018.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2 289 612,51 zł. Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 946 170, 63 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), wkład własny Powiatu Bydgoskiego wyniesie 343 441,88 zł

Zakres projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie obejmuje:

a)      rozbudowę i przebudowę budynku warsztatów szkolnych w wyniku której powiększy się powierzchnia istniejącej pracowni obróbki ręcznej oraz powstanie nowa pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC, a układ pomieszczeń będzie bardziej odpowiadał obecnym i przyszłym potrzebom placówki.

Przewidywany zakres prac:

- rozbudowa budynku o powierzchnię 89,96m2, w wyniku której powiększy się powierzchnia istniejącej pracowni obróbki

ręcznej oraz powstanie nowa pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC,

- wykonanie schodów zewnętrznych przy projektowanym wejściu do budynku warsztatów szkolnych.

- przebudowa pracowni obsługi silników samochodowych (2 pomieszczenia)

- przebudowa innych pomieszczeń w celu dostosowania ich do obecnych potrzeb placówki

- montaż/demontaż drzwi w niezbędnym zakresie, wykucie / zamurowanie otworów drzwiowych

- przebudowa szatni i toalet

- zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych, montaż naświetli dachowych

- przebudowa instalacji c.o.

- przebudowa instalacji elektrycznej

- przebudowa instalacji wod.-kan.

- przebudowa instalacji monitoringu

- przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

- przebudowa schodów zewnętrznych do portierni

- docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych

- docieplenie stropodachów

- wymianę daszków żelbetowych na daszki z poliwęglanu

- wymiana orynnowania

- wymiana obróbek blacharskich

- wykonanie opaski grysowej wokół budynku

- roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

b) zakup nowego wyposażenia do nauki zawodu technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Planuje się zakup dwóch urządzeń tj.: szarpaka mechanicznego oraz urządzenia do sprawdzania skuteczności tłumienia układu zawieszenia pojazdów o dmc do 3,5 t, które zostaną zamontowane w wyremontowanych warsztatach.

c) zakup nowego wyposażenia do nauki zawodu technik informatyk – planujemy zakup 3 serwerów, które posłużą celom dydaktycznym w szkole

Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Zakres prac:

- adaptacja Sali do potrzeb „Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania” :

- adaptacja Sali nr 44 do potrzeb „Poradni Robotyki i Automatyki” :

- wyposażenie pracowni mechatronicznych oraz zakup cyfrowego laboratorium językowego dla przedmiotu technik mechatronik

Zespół Szkół Agro-ekonomicznych w Karolewie

- zakup maszyn rolniczych do nauki zawodu technik rolnik: przyczepy rolniczej, bron polowych, włóki łąkowo-polowej, ładowacza czołowego z osprzętem i opryskiwacza polowego

Festiwal Kolęd w Karolewie!

XII edycja Festiwalu Kolęd zakończyła się remisem. Jury w składzie: panie Joanna Ryńska, Agnieszka Gwizdała, Katarzyna Lewandowska oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Natalia Żurek uznało, iż poziom tegorocznych występów był bardzo wyrównany, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział. W konkursie wystąpili: klasa II i IV technikum oraz debiutanci - klasa I technikum i I branżowa. Na scenie można też było zobaczyć i usłyszeć kilkoro nauczycieli, którzy aktywnie wspierali swoich wychowanków. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody za ostatnie konkursy z przedsiębiorczości organizowane przez panią Aleksandrę Górecką.

 

fot. Krzysztof Zalewski

Dnia 20 grudnia  2017 r. w muzeum w oficynie dworskiej odbyło się otwarcie wystawy Bożonarodzeniowej pt. "Nasza wspólna wigilia". Organizatorem tej uroczystości był Samorząd  Uczniowski Zespołu Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisłąwa Zamojdzina w Karolewie oraz słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karolewo WSG Bydgoszcz.
Na stole przedstawiono potrawy wytypowane z ankiet dotyczących Świąt Bożego Narodzenia, które zostały przeprowadzone w sołectwie Stronno w 2015 r. z okazji 700 lecia wsi. Można było zapoznać się z wyeksponowanymi potrawami takimi jak: karp smażony,  śledzie w śmietanie, śledzie w oleju,  śledzie w occie, ryba po grecku, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, sałatka jarzynowa, kluski z makiem, barszcz z uszkami, kompot z suszonych śliwek oraz makowiec, pierniczki i mandarynki.
Potrawy i słodkości zostały przygotowane przez słuchaczki UTW w Karolewie, uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem  pani prof. Mirosławy Kalitowskiej oraz  Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą nr 4. Dekoracje świąteczne wykonały słuchaczki UTW i pracownicy szkoły. Logistyką przygotowania wystawy  zajęli się uczniowie klasy II i I Technikum pod kierunkiem pani prof. Karoliny Jendrzejewskiej i pani prof. Moniki Wójcickiej
Przy wejściu do muzeum gości witali: Radosław Jasiek i Maciej Zalewski
Wszystkich zgromadzonych gości w muzeum  powitały przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Daria Jaszkowska i Natalia Żurek. Następnie głos zabrała Jolanta Sobólska, główna organizatorka, która opowiedziała o daniach na wigilijnym stole. Pan dyrektor szkoły Stanisław Buś mówił o polskiej tradycji świąt Bożego Narodzenia  i życzył wszystkim ciepłych i radosnych Świąt. Następnie odbyła się degustacja barszczu oraz poczęstunek makowcem, pierniczkami i mandarynkami. Barszczem częstowały Karolina Nitka i Patrycja Wiecka. Muzykę na tą uroczystość przygotował i zdjęcia wykonywał Krzysztof Zalewski.
Do muzeum również na wystawę zostali zaproszeni przez uczniów internatu szkoły młodzi mieszkańcy Karolewa z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Dzieci i młodzież dzielili się opłatkiem składając życzenia, degustowali potrawy wigilijne oraz śpiewali kolędy. W konkursie dekoracji pierników I miejsce uzyskał Patryk z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 4
Dla wszystkich przygotowujących wystawę i zwiedzających był to czas na przeżycie miłych świątecznych wrażeń i spotkania z polską tradycją.
 
Opracowali członkowie Samorządu Uczniowskiego: Daria Jaszkowska. Krzysztof Zalewski i Natalia Żurek

W dniu 06.12.2017 roku w ZSA-E Karolewo odbyły się szkolne Mikołajki.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się ,,Bieg Mikołajów". Udział w nim brało 5 osób z każdej klasy. Tor z przeszkodami na sali gimnastycznej zachwycił uczniów oraz nauczycieli. Pierwsze miejsce zajęła klasa IV technikum, drugie miejsce klasa II technikum, a trzecie miejsce klasa III technikum. W biegu brała jeszcze udział klasa I technikum. "Twórcze Pisanie" odbyło się na lekcji drugiej w sali nr 10. Trzech uczniów z każdej klasy pisało list do świętego Mikołaja. Pierwsze miejsce zajęła klasa I Branżowa, drugie miejsce klasa IV technikum, trzecie miejsce klasa II technikum. Udział brała również klasa I i III technikum.
Na 3 lekcji robiono ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy. Pierwsze miejsce zajęła klasa II technikum, drugie miejsce zajęła klasa III technikum, a miejsce trzecie ex aequo klasa I i IV technikum. Udział brała również klasa I Branżowa. Najbardziej czerwoną klasą okazała się klasa III technikum z największą ilością uczniów ubranych na czerwono. Drugie miejsce zajęła klasa IV technikum. Miejsce trzecie ex aequo I i II technikum. Udział brała również klasa I Branżowa, klasa II ZSZ i klasa III ZSZ.
Quiz wiedzy na lekcji 5 wygrała klasa IV technikum. Miejsce drugie zajęła klasa II i III technikum. Klasa I technikum zajęła miejsce trzecie. Udział w quizie brała jeszcze klasa I Branżowa. 6 lekcja była poświęcona na ocenę wystroju sal. Jury w składzie p. Anita Kowalewska, p. Anna Zamojdzin oraz samorząd uczniowski podjęło następującą decyzje : Miejsce Pierwsze zajęła klasa IV technikum, drugie miejsce klasa II technikum. Trzecie miejsce ex aequo klasa I i III technikum. Udział w tej konkurencji brała również klasa I Branżowa i klasa II ZSZ.
Ostatecznie w turnieju Mikołajkowym wygrała klasa IV technikum, drugie miejsce zajęła klasa II technikum, a klasa III technikum zajęła trzecie miejsce. Oto punktacja:

I MIEJSCE - KLASA IV TECHNIKUM - 46 pkt.
II MIEJSCE - KLASA II TECHNIKUM - 36 pkt.
III MIEJSCE - KLASA III TECHNIKUM - 32 pkt.
KLASA I TECHNIKUM - 20 pkt.
KLASA I BRANŻOWA- 18 pkt.
KLASA II ZSZ - 4 pkt.
KLASA III ZSZ- 2 pkt.

Dziękujemy klasom za zaangażowanie i liczymy na Wasz udział w kolejnych konkursach!

Oprac. Daria Jaszkowska (II technikum)
Samorząd Uczniowski

The World Through the English and German Poetry”

W ZESPOLE SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE 

W dniu 15.12.2015 odbył się trzeci konkurs krasomówczy POEZJI I PROZY W JĘZYKU ANGIELSKIM i NIEMIECKIM.Dodatkową niespodzianką były rozgrywki międzyszkolne w świątecznym ESCAPE ROOM.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjów, którzy zaprezentowali przed jury krótkie utwory literackie. Celem konkursu jest rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich, uwrażliwienie uczniów na literaturę piękną w języku obcym, poznanie kultury krajów anglojęzycznych, promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej. Jest to również doskonała okazja integracji młodzieży z różnych szkół gimnazjalnych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z następujących gimnazjów: Serocka, Kotomierza, Wudzyna oraz Pruszcza.

Młodzież zaprezentowała ciekawe i różnorodne  interpretacje wierszy w języku angielskim i niemieckim. Wybór najlepszych prezentacji był bardzo trudny, ponieważ wszyscy uczestniczy prezentowali wysoki poziom. Jurorzy przy ocenie brali pod uwagę: interpretację utworów, wymowę oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Całość w języku angielskim prowadził Stanisław Mojzesowicz z II technikum. W trakcie obrad jury, młodzież rozwiązywała zagadki o tematyce świątecznej w obu językach. Zaproszeni uczniowie częstowali się słodkościami przygotowanymi przez Patryka Lewczyka z II klasy ZSZ. 

Lista zwycięzców

Język angielski

Pierwsze miejsce: Klaudia Białecka (Serock)

Drugie miejsce: Kacper Przysada (Serock)

Trzecie miejsce: Marta Wójcik ( Kotomierz) 

Wyróżnienia dla Zuzanny Beneditt i Dominiki Chilla (Kotomierz)

 

Język niemiecki

I miejsce: Martyna Ryszkowska (Pruszcz)

II miejsce: Klaudia Jaszkowska ( Wudzyn)

III miejsce: Agata Zilin (Serock)

Wyróżnienie dla Katarzyny Klajbor ( Serock)

 

Organizacja: Agnieszka Gwizdała, Monika Wójcicka

Wycieczka odbyła się w dniach 18-20 grudnia. Opiekunami grupy byli: wychowawca klasy pani Anna Ligman oraz pani Joanna Zielińska. Program był bardzo różnorodny, a rozpoczął się od wizyty na Uniwersytecie Przyrodniczym. Pierwsze popołudnie grupa spędziła w Farze, gdzie organista zapoznał wszystkich z budową zabytkowych organów. Wieczorem uczniowie w pięcioosobowych grupach musieli zmierzyć się z zagadkami w poznańskim escape roomie - "Tkalnia zagadek". Wtorkowe zwiedzanie rozpoczęło się od spaceru w lesie tropikalnym, czyli w Palmiarni, skąd grupa udała się do Gniezna. Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie wzięli udział w przygotowanej przez opiekunów grze miejskiej, którą zakończyło zwiedzanie katedry - w tym zabytkowych Drzwi Gnieźnieńskich. Dzień zakończył wieczór na Zamku Cesarskim - w poszukiwaniu duchów poznańskich przodków. Ostatniego dnia uczniowie udali się na lodowisko, gdzie mieli okazję już po raz kolejny popisać się swoimi sportowymi umiejętnościami. Wycieczka zakończyła się pokazem w Muzeum Rogalowym. Uczestnicy poznali historię miasta, gwarę oraz technikę przyrządzania świętomarcińskich rogali. Przez cały czas trwania wycieczki wszyscy uczniowie brali udział w "lidze zadaniowej" i z uśmiechem na twarzach w ramach przygotowania do matury rozwiązywali zadania z matematyki!

Oprac. A. Ligman

dav

W dniu 2017-12-05 uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego ZSA-E Karolewo w osobach: Daniel Cichoński, Marcin Januszewski, Adrian Marunowski brali udział w II etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”. Konkurs ten odbył się w ZSCKR Stary Brześć. Brało w nim udział 25 szkół rolniczych z całego kraju. Obejmował zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej zawartych w teście jednokrotnego wyboru. Uczniowie nasi zajęli miejsca 10, 14, 23. Dwaj z nich zakwalifikowało się do etapu III, w którym przy zajęciu wysokiego miejsca otrzymuje się indeks na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz. Życzymy tego naszym uczniom: Marcinowi i Danielowi.

Oprac.opiekun grupy: Zbigniew Dolny