Informacje bieżące

Informujemy, że

tradycyjne spotkanie okolicznościowe z okazji

38. rocznicy strajków rolniczych
i 7. rocznicy powstania szkolnej izby pamięci rolników indywidualnych.

odbędzie się

w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

w środę 27 marca 2019 r. o godz. 11.00.

Informujemy, ze 12 uczniów Czteroletniego Technikum w Karolewie (po sześciu z kl. I i II) weźmie udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursy Matematycznego KANGUR.

Zmagania naszych matematyków odbędą się w czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 12.


Informujemy, że w 2019 roku mija 50 lat obecności Szkoły Rolniczej w Karolewie. Szkoła ta, istniejąca obecnie pod nazwą Zespół Szkół Agro–Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina, jest kontynuatorką bogatej tradycji szkolnictwa rolniczego w Bydgoszczy, początki której sięgają 1923 roku jako pierwszej państwowej średniej szkoły rolniczej na Pomorzu.

            Organizowany w dniu 25 maja 2019 r. kolejny już V Zjazd Absolwentów Szkoły ma na celu w obecności zaproszonych gości, absolwentów, pracowników i uczniów uczcić w sposób jak najbardziej godny tak znaczący Jubileusz Szkoły oraz podsumować jej osiągnięcia i sukcesy. Spotkanie to ma również przyczynić się do jeszcze większej integracji szkoły i środowiska lokalnego.

Komitet obchodów 50-lecia szkoły zaprasza absolwentów na spotkanie po latach w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) do Karolewa.

Ramowy program obchodów:

 • msza św. w kościele parafialnym w Wudzynie
 • przejazd do Karolewa
 • rejestracja uczestników spotkania, wydawanie pakietów okolicznościowych
 • część oficjalna uroczystości
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • obiad, kawa, ciasto
 • zwiedzanie szkoły, spotkania z emerytowanymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły
 • spotkanie integracyjne – poczęstunek, muzyka, tańce

Koszt udziału 1 osoby w zjeździe Komitet  ustalił na 150 zł.

W ramach tej kwoty uczestnik otrzyma:

 • Pakiet uczestnika zawierający:
  • książkę okolicznościową wydaną z okazji Zjazdu
  • pendrive z filmami, zdjęciami, dokumentami historycznymi i wykazem absolwentów
  • pamiątkowy identyfikator
  • pamiątkowe gadżety
 • obiad
 • kawa i ciasto
 • poczęstunek podczas spotkania integracyjnego

Komitet obchodów 50-lecia szkoły informuje, że z wpłat wniesionych przez uczestników pokryte zostaną ponadto:

 • koszt wynajmu specjalnego namiotu ze sceną i miejscami dla uczestników spotkania,
 • usługa cateringowa,
 • nagłośnienie i obsługa muzyczna,
 • ochrona imprezy,
 • tablice pamiątkowe,
 • usługa fotograficzna
 • ogłoszenia w mediach.

Gwarantujemy dobrą kuchnię, wspaniałą atmosferę i okazję do sentymentalnego spotkania po latach.

Wpłaty za uczestnictwo w zjeździe prosimy przelewać na konto

Rada Rodziców Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie
BS Bydgoszcz oddział Dobrcz
96 8142 1062 0000 0909 2000 0001

z dopiskiem:

Zjazd 50-lecia - 25 maja 2019 r.
– imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

terminy wpłat i  kwoty:

termin I (do 15 marca 2019) – 150 zł
termin II (15 kwietnia)  - 170 zł
termin II (w miarę wolnych miejsc do dnia uroczystości) – 200 zł

DRZWI OTWARTE – KAROLEWO 11.03.2019 r
ZAPRASZAMY!!!

Rozpoczęcie – godz. 11.00

1. Przywitanie uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum w sali
gimnastycznej (prezentacja oferty szkoły, występ Karolaków, poczęstunek);

2. Prezentacja szkoły (hali maszyn, biblioteki szkolnej, sali architektury krajobrazu,
ekonomicznej, informatycznej, rolniczej, weterynarii oraz sal gastronomicznych.

3. Zwiedzanie budynku głównego szkoły (pozostałe sale oraz sekretariat, pokój
nauczycielski, gabinet psychologa i pedagoga szkolnego);

4. Prezentacja Izby Pamięci i spacer po parku.

5. Zwiedzanie internatu i poczęstunek w postaci pysznej zupy pomidorowej z
makaronem.

Pożegnanie uczniów – ok. godz. 15.00

W Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odbyło się w ramach roku 50-lecia szkoły kolejne spotkanie z absolwentem szkoły. Poprzednio szkoła gościła wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego, tym razem z zaproszenia skorzystał pan Wojciech Mojzesowicz, rolnik z gminy Koronowo. Podczas spotkania z uczniami wspominał czas pobytu w Karolewie, gdzie będąc uczniem Technikum Rolniczego mieszkał, jak większość uczniów, w internacie. Internat był wówczas przepełniony, bo zamieszkiwany był przez ok. 150 uczniów. Były to zdaniem naszego gościa piękne czasy, w internacie wiele się działo: organizowano wiele imprez i uroczystości, działał zespół muzyczny, bardzo popularny był sport. Młodzież wykonywała wiele prac społecznie użytecznych, m.in. przy urządzaniu stadionu i utrzymaniu czystości wokół szkoły. Stosowany był dotkliwy system kar za przewinienia, łącznie ze skreśleniem z listy mieszkańców internatu lub przeniesieniem do innej szkoły. Pan Wojciech Mojzesowicz, który był m.in. posłem i ministrem rolnictwa, podkreślił, że szkoła w Karolewie wykształciła stosunkowo dużą liczbę polityków najwyższego szczebla (Andrzej Lepper, Wojciech Mojzesowicz - ministrowie rolnictwa, Ryszard Zarudzki - wiceminister rolnictwa, Józef Łyczak - senator RP). Gość zachęcał młodzież do większej aktywności społecznej i do zainteresowania się bieżącymi sprawami kraju. Poświęcił dużą część spotkania aktualnej sytuacji w rolnictwie.

fot. Krzysztof Zalewski (IIIT)

Miło nam poinformować, że ksiądz Andrzej Danielski, katecheta w ZSAE w Karolewie, otrzymał niezwykłe wyróżnienie.

Ks. Andrzej Danielski odebrał odznaczenie Orderu Uśmiechu. Uroczystość wręczenia odbyła się 1 lutego podczas gali w szkole podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku koło Brodnicy (diecezja toruńska). W czasie uroczystości, laureat tradycyjnie wypił z uśmiechem szklankę soku z cytryny. Order Uśmiechu jest wyróżnieniem niezwykłym. Przyznawany jest w przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu, mieszczącą się w Warszawie. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości.

Zachęcamy do przeczytania artykułu
(link-->): https://stacja7.pl/z-kraju/ksiadz-od-usmiechu/

W tym roku mija 50-lecie działalności szkoły w Karolewie (gm. Dobrcz), która została przeniesiona z Bydgoszczy i 10 stycznia 1969 r. wznowiła pracę w nowej siedzibie.

Komitet obchodów 50-lecia szkoły zaprasza absolwentów na spotkanie po latach w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) do Karolewa.

Ramowy program obchodów:

 • msza św. w kościele parafialnym w Wudzynie
 • przejazd do Karolewa
 • rejestracja uczestników spotkania, wydawanie pakietów okolicznościowych
 • część oficjalna uroczystości
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • obiad, kawa, ciasto
 • zwiedzanie szkoły, spotkania z emerytowanymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły
 • spotkanie integracyjne – poczęstunek, muzyka, tańce

Koszt udziału 1 osoby w zjeździe Komitet  ustalił na 150 zł.

W ramach tej kwoty uczestnik otrzyma:

 • Pakiet uczestnika zawierający:
  • książkę okolicznościową wydaną z okazji Zjazdu
  • pendrive z filmami, zdjęciami, dokumentami historycznymi i wykazem absolwentów
  • pamiątkowy identyfikator
  • pamiątkowe gadżety
 • obiad
 • kawa i ciasto
 • poczęstunek podczas spotkania integracyjnego

Komitet obchodów 50-lecia szkoły informuje, że z wpłat wniesionych przez uczestników pokryte zostanią:

 • koszt wynajmu specjalnego namiotu ze sceną i miejscami dla uczestników spotkania,
 • usługa cateringowa,
 • nagłośnienie i obsługa muzyczna,
 • ochrona imprezy,
 • tablice pamiątkowe,
 • usługa fotograficzna.

Gwarantujemy dobrą kuchnię, wspaniałą atmosferę i okazję do sentymentalnego spotkania po latach.

Wpłaty za uczestnictwo w zjeździe prosimy przelewać na konto

Rada Rodziców Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie
BS Bydgoszcz oddział Dobrcz
96 8142 1062 0000 0909 2000 0001

z dopiskiem:

Zjazd 50-lecia - 25 maja 2019 r.
– imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

terminy wpłat i  kwoty:

termin I (do 15 marca 2019) – 150 zł
termin II (15 kwietnia)  - 170 zł
termin II (w miarę wolnych miejsc do dnia uroczystości) – 200 zł

Informujemy, że  w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie rozpoczął działalność Komitet obchodów 50-lecia szkoły.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, w którym wzięli liczny udział absolwenci szkoły przewodniczącym komitetu wybrano Wojciecha Mojzesowicza.

W skład komitetu weszły jeszcze nw. osoby:

 • Jolanta Zamojdzin Sobólska
 • Małgorzata Tomasik
 • Hanna Wróblewska
 • Katarzyna Lewandowska
 • Magdalena Wanka
 • Małgorzata Kaźmierczak
 • Czesław Frischke
 • Andrzej Dziamski
 • Jakub Zubek
 • Janusz Wolski
 • Krzysztof Szala
 • Marek Eckert
 • Zbigniew Dolny
 • Witold Stec - przewodniczący Rady Rodziców
 • Stanisław Buś - dyrektor szkoły

Członkowie komitetu spotykali się już kilkakrotnie. Przedyskutowano ramowy plan uroczystości,  oszacowano koszty imprezy, dyskutowano o zagrożeniach (konieczne zapewnienie ochrony), ustalano listę zaproszonych gości.

W związku z koniecznością pokrycia przez uczestników uroczystości wszystkich kosztów określono przewidywany koszt udziału jednego uczestnika na kwotę 150 zł, przy czym niezbędne będzie jeszcze znalezienie sponsorów do pełnego pokrycia wszystkich kosztów organizacyjnych.