Uroczystość 11 listopada w Karolewie

„Jest w duszy polskiej ukryty zakątek / Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie / Leży tam kamień grobowych pamiątek / A pod kamieniem krwawi się wspomnienie..." - tymi słowami rozpoczęliśmy uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie urozmaiciły: Zespół Pieśni i Tańca "Karolaki" (opiekun pan Waldemar Woźniak) oraz klasa I technikum po szkole podstawowej, która pod okiem pana Romualda Graula przygotowała serię piosenek patriotycznych. O godzinie 11:11 cała szkoła uroczyście odśpiewała "Mazurek Dąbrowskiego". Komentarz historyczny przygotował nauczyciel historii pan Piotr Groll. W programie znalazło się także wręczenie nagród za szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, konkurs orki oraz dyktando i Olimpiadę z języka angielskiego. Dyplomy odebrali także przedstawiciele klas, które zajęły trzy pierwsze miejsca w Turnieju Piłki Halowej. Prowadzące uroczystość: Dagmara Kamińska (II technikum) i Anna Duzowska (III technikum), czyli członkinie nowego samorządu szkolnego, razem z przewodniczącym SU Łukaszem Żydowiczem (II technikum) oraz zastępcą - Radosławem Sabiniarzem (III technikum) - podziękowali pani Magdalenie Wance za ogromne zaangażowanie w pracę i opiekę nad samorządem. Słowa wdzięczności skierowano także w kierunku: Stefanii Padewskiej (IIIT), Emilii Gaweł (IIIT) i Krzysztofa Zalewskiego (IIIT), którzy przez cały poprzedni rok działali w samorządzie szkolnym.

Oprac.Anna Ligman Fot. pani Magdalena Wanka, Krzysztof Zalewski (IIIT), Weronika Grzybowska (IIbr)